Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отдельных вопросах применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности

Об отдельных вопросах применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.04.2006 р. N 4795/6/15-0416
   
   Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
   (Витяг)


   
   <…>
   
   Статтею 1 Указу визначено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів на розрахунковий рахунок або (та) в касу.
   
   Згідно з Порядком складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2003 р. N 98 (із змінами і доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2003 р. за N 221/7542 (далі - Розрахунок), у рядку 4 Розрахунку відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва.
   
   Відповідно до Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (затвердженого наказом ДПА України від 12.10.99 р. N 554 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.99 р. за N 713/4006), у Книзі обліку доходів і витрат у дохідній частині відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.
   
   Окремо зазначимо, що відповідно до положень пункту 1.31 статті 1 Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" із змінами та доповненнями реалізацією товарів, робіт і послуг є операції, які здійснюються за договорами купівлі-продажу, поставки, міни та іншими цивільно-правовими договорами за плату або компенсацію і передбачають перехід права власності до покупця.
   
   З огляду на зазначене, суми коштів, які помилково надійшли на розрахунковий рахунок суб'єкта малого підприємництва - платника єдиного податку (за умови наявності письмового пояснення установи банку про помилкове зарахування коштів), не є його власністю, а отже, ці кошти не можуть вважатися виручкою від реалізації.
   
   Якщо зарахування та повернення коштів, які помилково надійшли на розрахунковий рахунок суб'єкта малого підприємництва - платника єдиного податку, відбулося в одному звітному періоді, такі кошти не включаються до бази оподаткування єдиним податком.
   
   У разі якщо повернення помилково зарахованих коштів на розрахунковий рахунок або (та) в касу відбулося в наступному звітному періоді, такий платник єдиного податку повинен включити їх до бази оподаткування єдиним податком у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів на розрахунковий рахунок, та відобразити їх повернення у рядку 7 Розрахунку в наступному звітному періоді або в установленому порядку подати уточнюючий розрахунок.
   
   Щодо оподаткування передоплати, повернутої у зв'язку із розірванням договору до початку виконання робіт, то платник єдиного податку повинен включити суму передоплати до бази оподаткування єдиним податком у звітному періоді, в якому відбулося зарахування таких коштів на розрахунковий рахунок, або (та) в касу та відобразити її повернення у рядку 7 Розрахунку або в установленому порядку подати уточнюючий розрахунок.
   
   Директор Департаменту податку
   на прибуток та інших податків
   і зборів (обов'язкових платежів)
   
   Н. Хоцянівська

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам