Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отмене налогового уведомления-решения

Об отмене налогового уведомления-решения   
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.03.2012 р. N 2174/7/10-0223
   (Витяг)

   
   ДПС в АР Крим розглянула первинну скаргу голови правління ПАТ від 20.01.2012 р. на податкове повідомлення-рішення ДПІ в м. Сімферополі від 11.01.2012 р. у частині збільшення грошового зобов'язання з ПДФО в сумі 79058,00 грн. та штрафних санкцій у сумі 19764,55 грн.
   
   Заявник не згоден з вищевказаним податковим повідомленням-рішенням, оскільки вважає, що висновки про збільшення суми грошового зобов'язання з ПДФО в сумі 79058,00 грн. зроблені не на всебічному вивченні всіх бухгалтерських та інших документів, що підтверджується консультацією, наданою ДПСУ з цього питання.
   
   При розгляді первинної скарги взято до уваги копії документів: акта перевірки від 29.12.2011 р. за період з 01.10.2008 р. по 30.09.2011 р.; розрахунку штрафних санкцій до акта перевірки; податкового повідомлення-рішення ДПІ в м. Сімферополі від 11.01.2012 р.; інших документів, що засвідчують обставини справи, а також висновок Управління оподаткування фізичних осіб ДПС в АР Крим від 24.02.2012 р. N 59/17-0237 та лист ДПСУ від 13.01.2012 р. N 879/6/15-1415.
   
   В акті перевірки від 29.12.2011 р. вказано, що перевіркою правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати в бюджет утриманого ПДФО встановлено порушення ПАТ пп. 4.2.9 "е" ст. 4 з урахуванням п. 3.4 ст. 3 Закону України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб", у результаті чого встановлено порушення вимог податкового законодавства щодо правильності утримання та своєчасності перерахування до бюджету ПДФО на суму 79058,21 грн., а саме: не утримано податок з доходу, отриманого членами правління ПАТ як додаткове благо у вигляді безоплатної вартості (за рахунок коштів підприємства, рахунок 94,9) міжнародних туристичних подорожей, які включають в себе вартість авіаквитків, проживання, харчування, медичне та екскурсійне обслуговування (круїзи, екскурсії, подорожі), відвідування музеїв та інших місцевих пам'яток культури та мистецтв на загальну суму 447985,40 грн.
   
   У тури направлялися керуючі особи, а саме: голова правління, головний бухгалтер, зав. комерційним відділом, заступник голови правління, помічник голови, головний інженер, начальник служби охорони праці. Відрядження передбачає виплату добових, що у даних випадках зроблено не було. Договори, контракти та інші юридичні дії, пов'язані з виробничою діяльністю підприємства, під час зазначених подорожей не здійснювалися.
   
   Згідно з наказом ПАТ від 07.11.2008 р. N 36 прийнято рішення командирувати в тур до США (Нью-Йорк, Маямі) членів правління строком на 16 днів з 10.11.2008 р. по 25.11.2008 р., за що ПАТ сплачено за тур членів правління 182543,48 грн.
   
   Згідно з наказом ПАТ від 15.10.2009 р. N 22 прийнято рішення командирувати в учбово-ознайомчий тур до Узбекистану членів правління строком на 10 днів з 20.10.2009 р. по 29.10.2009 р., за що ПАТ перераховано за тур членів правління 56161,92 грн.
   
   Згідно з наказом від 01.11.2010 р. N 28 "Про командирування робітників апарату в Об'єднані Арабські Емірати, Султан Оман" члени правління направлені в тур з 05.11.2010 р. по 18.11.2010 р., за що ПАТ перераховано 209280,00 грн.
   
   Усього за результатами перевірки, з урахуванням інших порушень, які не оскаржуються заявником, донараховано ПДФО у сумі 80082,45 грн.
   
   На підставі акта перевірки від 29.12.2011 р. ДПІ в м. Сімферополі стосовно ПАТ прийнято податкове повідомлення-рішення від 11.01.2012 р. про збільшення грошового зобов'язання з ПДФО на загальну суму 100951,74 грн. (ПДФО - 80082,45 грн. і штрафні санкції - 20869,29 грн.).
   
   Відповідно до п. 1.2 ст. 1 Закону України N 889-IV від 22.05.2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб" дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом у випадках, визначених пп. 4.2.16 ст. 4 цього Закону, протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.
   
   Згідно з п. 1.15 ст. 1 вищевказаного Закону податковий агент - юридична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.
   
   До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються: дохід, отриманий платником податку від його роботодавця як додаткове благо (за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті), а саме у вигляді: г) грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що підлягають обов'язковому відшкодуванню згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з цим Законом; є) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а також суми знижки з ціни (вартості) товарів (послуг), що перевищує звичайну, розраховану за правилами визначення звичайних цін (у розмірі такої знижки), крім випадків, передбачених пунктом 4.3 цієї статті (пп. 4.2.9 ст. 4 Закону).
   
   До складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи (що не підлягають відображенню в його річній податковій декларації), як сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, з урахуванням норм п. 9.10 ст. 9 цього Закону (пп. 4.3.2 ст. 4 Закону).
   
   Статтею 8 Закону передбачено порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету ПДФО. Згідно з пп. 8.1.1 вказаної статті податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 7 цього Закону.
   
   Ставка податку становить 15 % від об'єкта оподаткування, крім випадків, визначених у п. 7.2 - 7.3 цієї статті (ст. 7 Закону).
   
   Згідно з п. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
   
   Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
   
   Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована (п. 53.1 ст. 53 Кодексу).
   
   Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету (п. 127.1 ст. 127 Кодексу).
   
   Як свідчать матеріали справи (акт від 29.12.2011 р. та висновок Управління оподаткування фізичних осіб ДПС в АР Крим від 24.02.2012 р. N 59/17-0237, лист ДПСУ від 13.01.2012 р. N 879/6/15-1415), згідно із ст. 1 Закону України від 18.11.2003 р. N 1282-IV "Про туризм" туризм - це тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. Тобто однією із цілей туризму є здійснення поїздок з метою виконання професійних обов'язків.
   
   Згідно з листом ДПСУ від 13.01.2012 р. N 879/6/15-1415 "Про надання консультації ТОК", який додано до скарги ПАТ, "на підставі вищевказаного та з урахуванням представлених документів, а саме: договору, акта, заявки, наказу, завдання, звіту та посвідчення на відрядження, витрати туристичного підприємства на поїздки своїх працівників з метою вивчення туристичного досвіду в інших країнах, отримання відповідних знань та навиків з метою запровадження їх в Україні, є витратами на відрядження, які враховуються в складі податкових витрат". При цьому відповідно до пп. 165.1.11 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу. Аналогічні норми та правила застосовувалися в період дії Законів України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про податок з доходів фізичних осіб".
   
   Враховуючи викладене, керуючись ст. 12 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та пп. "б" п. 14 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом ДПАУ від 23.12.2010 р. N 1001, зареєстрованого в Мін'юсті України 06.01.2011 р. за N 10/18748, ДПА в АР Крим скасовує податкове повідомлення-рішення ДПІ в м. Сімферополі від 11.01.2012 р. у частині збільшення грошового зобов'язання з ПДФО в сумі 79058,00 грн. та застосування штрафних санкцій в сумі 19764,50 грн., а первинну скаргу - задовольняє.
   
   Перший заступник
   Голови ДПС АР Крим
Т. Сидоркевич

Теги
фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
1526 2
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам