Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отнесении расходов в состав валовых расходов плательщика налога

Об отнесении расходов в состав валовых расходов плательщика налога   
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.12.2008 р. N 12098/6/15-0516

   
   ДПАУ розглянула лист ТОВ щодо оподаткування і повідомляє.
   
   Підпунктом 5.2.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) визначено, що до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті.
   
   Відповідно до пп. 5.4.4 ст. 5 зазначеного Закону встановлено, що до валових витрат включаються витрати платника податку на проведення передпродажних та рекламних заходів щодо товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) таким платником податку.
   
   В той же час п. 5.11 ст. 5 Закону не дозволяється встановлювати додаткові обмеження щодо віднесення витрат до складу валових витрат платника податку, крім тих, що зазначені у цьому Законі.
   
   Відповідно до п. 1.32 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.
   
   Як зазначено в запиті, з метою підвищення обсягів, ефективності та якості продажу продукції в умовах вимог сучасного ринку, підвищення її привабливості та доступності з метою збільшення доходів від її продажу, товариство укладає з дистриб'юторами та/або торговельними підприємствами договори щодо надання послуг, згідно з якими отримує послуги із забезпечення збереження належного споживчого вигляду продукції та контролю за дотриманням належного споживчого вигляду продукції при її реалізації кінцевому споживачу. Така продукція продається товариством згідно з договорами купівлі-продажу дистриб'юторам та/або торговельним підприємствам і останніми в подальшому реалізується через торгівельну мережу або безпосереднім споживачам. Тобто зазначені послуги безпосередньо пов'язані з веденням господарської діяльності, і витрати, понесені товариством на оплату вказаних вище послуг до, під час або після продажу продукції, вважаються пов'язаними з продажем продукції.
   
   Статтею 6 ЦКУ встановлено, що сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але який відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Згідно із ст. 627 ЦКУ сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості. Тобто законодавством України не заборонено укладання договорів на послуги щодо забезпечення збереження належного споживчого вигляду продукції та контролю за дотриманням належного споживчого вигляду продукції при її реалізації кінцевому споживачу, які відносяться до передпродажних заходів.
   
   Враховуючи викладене, витрати, понесені (нараховані) товариством у зв'язку з отриманням від дистриб'юторів та/або торговельних підприємств вищезазначених послуг, відносяться до складу валових витрат за наявності укладених сторонами договорів, первинних документів, звітів про обсяги наданих послуг, які розраховуються на підставі затверджених договором формул і залежать від видів і найменувань продукції, обсягів їх продажу та інших чинників, які впливають на складність надання послуг.
   
   Порядок оподаткування доходів фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів України регулюється Законом України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон), яким визначено суб'єктів платників податку та об'єкти оподаткування (доходи платників податку).
   
   Пунктом 1.2 ст. 1 Закону встановлено, що дохід - це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або зарахованих на його користь, протягом звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.
   
   Витрати на рекламу - це затрати підприємства, пов'язані з процесом поширення цілеспрямованої інформації про переваги конкретних товарів, робіт, послуг, з метою сповіщення споживачів, створення популярності товарам, роботам, послугам та попиту на них для більш оперативного просування товарів на ринках збуту.
   
   Засади рекламної діяльності в Україні та відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження і споживання реклами, регламентовано Законом України від 03.07.96 р. N 270/96-ВР "Про рекламу", яким установлено, що споживачі реклами - це невизначене коло осіб, на яких спрямовується така реклама, а товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, об'єкти права і інтелектуальної власності, щодо яких така реклама надається.
   
   Як зазначено у листі, для формування обізнаності споживачів, поширення серед них достовірної інформації про споживчі якості продукції, підтримки зацікавленості споживачів у придбанні конкретної продукції товариство самостійно або із залученням третіх осіб проводить рекламні або передпродажні заходи, спрямовані на невизначене коло осіб, шляхом вручення громадянам в громадських місцях дрібних ТМЦ (кавових напоїв; кондитерських виробів; соусів, кетчупів та приправ; кормів для тварин; сухих сніданків та інше), які закуповує як в Україні або ввозить із-за кордону). Такі заходи відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" є заходами рекламного характеру, в яких зазначені ТМЦ використовуються з метою поширення інформації про продукцію.
   
   Отже, враховуючи вищевикладене, якщо товариство самостійно або із залученням третіх осіб проводить рекламні або передпродажні заходи, які спрямовані на невизначене коло осіб, то вартість вручених фізичним особам ТМЦ не розглядається як дохід фізичних осіб - учасників зазначених заходів та, відповідно, не є об'єктом оподаткування ПДФО.
   
   Аналогічні роз'яснення надавалися ДПАУ в листах від 15.09.2004 р. N 17784/7/17-3117, від 26.08.2004 р. N 7335/6/17-3116, від 29.07.2005 р. N 7129/6/17-3116, від 22.01.2001 р. N 786/7/17-0217, від 18.02.2005 р. N 1453/6/17-3116, від 15.09.2004 р. N 8060/6/17-3116, від 19.04.2007 р. N 3852/6/17-0716, Держпідприємництвом України в листі від 10.08.2004 р. N 5377.
   
   Заступник Голови
   
Н. Рубан

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам