Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении стоимости торговых патентов в декларации по налогу на прибыль предприятия

Об отражении стоимости торговых патентов в декларации по налогу на прибыль предприятия   
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.08.2005 р. N 15614/7/11-1117
   
   Про відображення вартості торгових патентів у декларації з податку на прибуток підприємства

   
   З метою належного виконання вимог пункту 16.3 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо ведення окремого обліку платниками податку на прибуток, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню, Державна податкова адміністрація України повідомляє наступне.
   
   Згідно з пунктом 16.3 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 25.03.2005 N 2505 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України") платник податку, який здійснює діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", зобов'язаний окремо визначати податок на прибуток від кожного окремого виду такої діяльності та окремо визначати податок на прибуток від іншої діяльності. З цією метою такі платники податку ведуть окремий облік:
   
   валових доходів, отриманих від здійснення діяльності, що підлягає патентуванню;
   
   валових витрат, понесених у зв'язку із здійсненням такої діяльності;
   
   балансової вартості товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, які використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому балансова вартість таких запасів не бере участі у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості згідно із пунктом 5.9 статті 5 цього Закону для визначення об'єкта оподаткування від іншої діяльності;
   
   амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню.
   
   У разі якщо основні фонди використовуються як для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню, так і для іншої діяльності, то з метою визначення об'єкта оподаткування для різних видів діяльності застосовується метод пропорційного розподілу суми амортизаційних відрахувань залежно від питомої ваги доходів, що припадає на кожний вид діяльності. За цим методом валовий дохід платника податку, одержаний за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходу, одержаного за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, відноситься до загальної суми валового доходу. Аналогічно відбувається розподіл валових витрат, що одночасно пов'язані як з діяльністю, що підлягає патентуванню, так і з іншою діяльністю.
   
   Податок з прибутку, отриманого від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", підлягає сплаті до бюджету у сумі, визначеній відповідно до цього Закону, зменшений на вартість придбаних торгових патентів для здійснення цього виду діяльності.
   
   Слід зазначити, що платник податку, який одночасно здійснює діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" та іншу діяльність, визначає (декларує) загальну суму податкових зобов'язань по цих видах діяльності в одній декларації з податку на прибуток підприємства.
   
   При цьому у зменшення податкових зобов'язань платника по всіх видах діяльності враховується вартість придбаних торгових патентів у сумі, яка не перевищує суму податку на прибуток, обчислену окремо по діяльності, на здійснення якої придбано такі патенти.
   
   Порядок ведення окремого обліку відповідно до пункту 16.3 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та відображення вартості торгових патентів у декларації з податку на прибуток підприємства показано на умовному прикладі.
   
   Умовний приклад.
   
   Підприємство займається трьома видами діяльності: оптова та роздрібна торгівля і гральний бізнес.
   
   У звітному періоді 2005 року підприємство придбало торгових патентів на здійснення роздрібної торгівлі на суму 1000 грн. та торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу на суму 165000 грн.
   
   Загальна сума валового доходу за звітний період 2005 року складає 1500000 грн., в тому числі доходи від оптової торгівлі 500000 грн., доходи з надання послуг у сфері грального бізнесу 750000 грн., доходи від роздрібної торгівлі 250000 грн.
   
   Загальна сума валових витрат за цей період складає 700000 грн., в тому числі витрати з оптової торгівлі 67000 грн., витрати з надання послуг у сфері грального бізнесу 180000 грн., витрати з роздрібної торгівлі 213000 грн., витрати, що одночасно пов'язані з усіма видами діяльності 240000 грн.
   
   Загальна сума амортизаційних відрахувань за вказаний період складає 100000 грн. При цьому основні фонди одночасно використовуються в усіх (трьох) видах діяльності.
   
   Розрахунок
   
   Валові витрати з надання послуг у сфері грального бізнесу складуть:
   
   
180000 + (240000 х 750000 / 1500000) = 300000 грн.

   
   Амортизаційні відрахування з надання послуг у сфері грального бізнесу складуть:
   
   
100000 х 750000 / 1500000 = 50000 грн.

   
   Об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств з надання послуг у сфері грального бізнесу складе:
   
   
750000 - 300000 - 50000 = 400000.

   
   Податок з прибутку, отриманого при наданні послуг у сфері грального бізнесу, складе:
   
   
400000 х 0,25 = 100000 грн.

   
   Отже, у зменшення податкових зобов'язань по податку на прибуток підприємств може бути врахована вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу на суму 100000 грн.
   
   Валові витрати з роздрібної торгівлі складуть:
   
   
213000 + (240000 х 250000 / 1500000) = 253000 грн.

   
   Амортизаційні відрахування з роздрібної торгівлі складуть:
   
   
100000 х 250000/1500000 = 17000 грн.

   
   Об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств з роздрібної торгівлі складе:
   
   
250000 - 253000 - 17000 = 20000.

   
   У зменшення податкових зобов'язань по податку на прибуток підприємств вартість торгових патентів з роздрібної торгівлі не враховується.
   
   Вартість торгових патентів у сумі 100000 грн., що враховується зменшення податкових зобов'язань по податку на прибуток підприємств, відображається у рядку 13 та додатку К6 декларації з податку на прибуток підприємства.
   
   Об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств за звітний період 2005 року складе:
   
   
1500000 - 700000 - 100000 = 700000 грн.

   
   Податок на прибуток підприємств за звітний період 2005 року складе:
   
   
700000 х 0,25 = 175000 грн.

   
   Податкові зобов'язання по податку на прибуток підприємств за звітний період 2005 року складуть:
   
   
175000 - 100000 = 75000 грн.

   
   Відповідні рядки декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 29.03.2003 N 143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за N 271/7592, заповнюються при цьому таким чином:
       
тис. грн.

   
Показники Код рядка Сума
Скоригований валовий дохід 03 1500,0
Скориговані валові витрати 06 700,0
Сума амортизаційних відрахувань 07 100,0
Об'єкт оподаткування 08 700,0
Нарахована сума податку 12 175,0
Зменшення нарахованої суми податку 13 К6 100,0
Податкове зобов'язання звітного періоду 14 75,0
   
   Заступник Голови
   
С. І. Лекарь


Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам