Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отзыве писем ГНА Украины по результатам проведения правовой экспертизы

Об отзыве писем ГНА Украины по результатам проведения правовой экспертизы   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.12.2011 р. N 8136/6/11-2016


   
   Харківській обласній громадській організації "Центр підтримки реформ"
   вул. Полтавський шлях, 52, офіс 47, м. Харків, 61052
   
   

Про надання інформації


   
   Відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 01.12.2011 N 04-39/10-1263 до листа Харківської обласної громадської організації "Центр підтримки реформ" від 04.11.2011 N 0334/7 щодо відкликання листів ДПА України за результатами проведення правової експертизи Державна податкова служба України повідомляє наступне.
   
   На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 31.03.2011 N 16422/1/1-11 стосовно проведення інвентаризації власних нормативно-правових актів та вжиття заходів щодо приведення їх у відповідність з вимогами податкового законодавства Міністерством юстиції України за участю ДПС України та ДМС України було проведено експертизу відомчих нормативно-правових актів та листів. Відповідно до доручення КМУ від 13.05.2011 N 16422/3/1-11 ДПС України надано для використання під час виконання доручення від 31.03.2011 лист Міністерства юстиції України від 28.04.2011 N 3915-0-4-11/101.
   
   За підсумками інвентаризації підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють питання застосування норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс), та відповідно до рекомендацій Міністерства юстиції України Державною податковою адміністрацією України відкликано з місць застосування 10 листів та внесено зміни до 1 листа ДПА України. Зокрема, відкликано наступні листи ДПА України:
   
   - Лист від 14.12.2010 N 27640/7/15-0117 "Про надання роз'яснення";
   
   - Лист від 29.12.2010 N 29263/7/15-0117 "Про надання роз'яснення";
   
   - Лист від 21.01.2011 N 1600/7/10-1017/220 "Про направлення Методичних рекомендацій";
   
   - Спільний лист Пенсійного фонду України від 14.02.2011 N 2634/03-20 та ДПА України від 14.02.2011 N 3986/7/19-0117/165 "Щодо надходжень єдиного податку з 01.01.2011 року";
   
   - Лист від 14.02.2011 N 4091/7/23-4017/131 "Щодо застосування штрафних санкцій";
   
   - Лист від 14.02.2011 N 4019/7/15-0117 "Про надання роз'яснень";
   
   - Лист від 17.02.2011 N 4485/7/17-0217 "Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб";
   
   - Лист від 21.02.2011 N 4811/7/21-0117 "Про запровадження та подання Декларації з акцизного податку";
   
   - Лист від 15.03.2011 N 7171/7/15-0517 "Про операції страховиків з торгівлі векселями";
   
   - Лист від 25.03.2011 N 8235/7/17-0217 "Про подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб".
   
   Відповідно до заключення Міністерства юстиції України внесено зміни до листа ДПА України від 28.01.2011 N 2337/7/23-7017/125 "Про окремі питання проведення перевірок".
   
   При цьому слід зазначити, що листи - це службова кореспонденція, вони не є нормативно-правовими актами, можуть носити лише роз'яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер.
   
   З моменту набрання чинності Кодексом Державною податковою службою України проводиться цілеспрямована робота по вивченню положень Кодексу, виявленню найбільш актуальних проблемних питань його застосування та забезпеченню роз'яснення його норм органам податкової служби та платникам податків (у формі податкових консультацій).
   
   При цьому узагальнювалися запити платників податків та податкових органів, які надходили як безпосередньо до ДПС України, так і до інформаційно-довідкового департаменту ДПА України. Відповіді на питання платників розміщувалися і розміщуються зараз в Єдиній базі податкових знань на офіційному веб-сайті ДПС України. Найбільш актуальні з них, виходячи з кількості запитів та їх регіональності, були зібрані в єдині підбірки, узагальнені, та у вигляді Методичних рекомендацій направлені до державних податкових адміністрацій регіонального рівня для використання при підготовці податкових консультацій платникам податків.
   
   Підготовка Методичних рекомендацій перш за все пов'язана із встановленими Кодексом особливостями надання податкових консультацій платникам податків (стаття 52 розділу II Кодексу).
   
   Слід врахувати, що до набрання чинності Законом України від 07.07.2011 N 3609-VI ДПА України була позбавлена права видавати узагальнюючі роз'яснення норм податкового законодавства. Надання тільки податкових консультацій кожному окремому платнику індивідуально не вирішувало проблем, які виникають у платників і у податкових органів при застосуванні діючого законодавства внаслідок можливості неоднозначного їх розуміння.
   
   Наприклад, виникали прецеденти, коли по-різному розуміли і по-різному надавали податкові консультації платникам податкові органи Миколаївської, Донецької та Одеської областей в частині оподаткування портових зборів (пункт 197.9 статті 197 розділу V Кодексу). Зважаючи на те, що саме в цих регіонах містяться морські порти, де ці збори і справляються, неоднозначне трактування норми Кодексу може призвести до значних втрат бюджету.
   
   Також різний підхід до застосування пункту 186.3 "в" Кодексу був у Миколаївській, Львівській та інших областях, які вважають, що виключення з числа об'єктів оподаткування ПДВ (діяло до набрання чинності Законом України від 07.07.2011 N 3609-VI) має стосуватися тільки послуг, що носять консультаційний характер. Оподаткування одних і тих же операцій в різних регіонах за різними правилами, і, як наслідок, винесення судових рішень на користь платників податків, матиме наслідком як втрату репутації органами державної податкової служби, так і високу вірогідність значних ненадходжень податку до бюджету.
   
   Таким чином підготовка Методичних рекомендацій є кроком у виконанні пропозицій, направлених за рішенням розширеного засідання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України від 12.05.2011 р. до Кабінету Міністрів України з метою врегулювання проблемних питань між владою і підприємницькими структурами: пунктом 5 вказаних пропозицій запропоновано вжити заходів щодо забезпечення однозначного тлумачення та застосування органами Державної податкової служби України норм Податкового кодексу (доручення Кабінету Міністрів України від 17.05.2011 р. N 24790/0/1-11).
   
   Разом з цим Державною податковою службою України було проведено ретельну інвентаризацію Методичних рекомендацій, виданих у формі листів, що були надіслані регіональним ДПА.
   
   Зазначені Методичні рекомендації є документами, які носять виключно рекомендаційний характер і не містять нових правових норм. Вони цілком відповідають завданню, поставленому перед ДПС України Кабінетом Міністрів України в пункті 5 доручення від 17.05.2011 р. N 24790/1/1-11: вжити заходів щодо упередження виникнення проблемних питань у платників податків у процесі адміністрування податків в умовах запровадження Податкового кодексу.
   
   Підготовка Державною податковою службою України Методичних рекомендацій для використання їх з метою підготовки податкових консультацій платникам податків регіональними державними податковими адміністраціями є актуальною і відповідає вимогам доручення Першого віце-прем'єр-міністра А. Клюєва від 11.05.2011 р. N 23563/0/1-11, пунктом 3.2 якого Державній податковій службі України дано завдання запровадити практику реагування на резонансні та найбільш масові звернення платників податків або їх представників щодо проблем адміністрування податків, зокрема, що виникають під час запровадження Податкового кодексу України, з метою упередження виникнення проблемних питань у платників податків, пов'язаних зі сплатою податків.
   
   Слід відзначити, що виключно наданням податкових консультацій окремим платникам податків, як це пропонує Міністерство юстиції України, ці завдання неможливо буде виконати якісно. В той же час, враховуючи вимоги Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. N 731 (підпункт "е" пункту 5 Положення), Методичні рекомендації з найбільш актуальних питань податкового законодавства не повинні подаватися на державну реєстрацію, оскільки є документами рекомендаційного характеру.
   
   Зокрема, стосовно листа ДПА України від 27.01.2011 N 2131/7/15-0817 "Про адміністрування у 2011 році плати за використання інших природних ресурсів" зазначаємо, що вказаним листом не визначається безпосередньо порядок справляння плати за використання інших природних ресурсів (як наголошено в п. 6 додатка 1 до листа Міністерства юстиції України від 28.04.2011 N 3915-0-4-11/101), оскільки Порядок справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання визначено безпосередньо постановами Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року N 449 "Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання" та від 25 січня 1996 року N 123 "Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин". Тобто ДПА України листом відповідно до своїх повноважень лише повідомляє, з посиланням на норми пункту 2 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу, про те, що у 2011 році справляння плати за використання інших природних ресурсів продовжує здійснюватись та у зв'язку з цим надає рекомендації щодо переліку законодавчих та підзаконних нормативних документів, які можливо використовувати при обчисленні плати за використання інших природних ресурсів у 2011 році.
   
   Виходячи з викладеного, вважаємо, що листом від 27.01.2011 N 2131/7/15-0817 "Про адміністрування у 2011 році плати за використання інших природних ресурсів" ДПС України не встановлює нових правових норм.
   
   Стосовно листа ДПА України від 16.02.2011 N 4348/7/15-0817 "Про оподаткування мінеральної води" зазначаємо, що вказаним листом не визначається механізм сплати за обсяги видобутої мінеральної води (як наголошено в додатку 1 до листа Міністерства юстиції України від 28.04.2011 N 3915-0-4-11/101), оскільки механізм сплати плати за використання підземної води (у т. ч. мінеральної) вже запроваджено Кодексом. Тобто ДПА України листом відповідно до своїх повноважень лише роз'яснює положення щодо застосування у 2011 році норм Кодексу при використанні мінеральної води та повідомляє про платежі за користування надрами, які запроваджені Кодексом.
   
   Виходячи з викладеного, вважаємо, що листом від 16.02.2011 N 4348/7/15-0817 "Про оподаткування мінеральної води" ДПС України не встановлює нових правових норм.
   
   Враховуючи викладене, Державна податкова служба України не погоджується з позицією Міністерства юстиції України щодо необхідності відкликання наступних листів ДПА України:
   
   - Лист від 24.01.2011 N 1705/7/16-1517 "Про податок на додану вартість";
   
   - Лист від 26.01.2011 N 2093/7/16-1517 "Про податок на додану вартість";
   
   - Лист від 27.01.2011 N 2131/7/15-0817 "Про адміністрування у 2011 році плати за використання інших природних ресурсів";
   
   - Лист від 31.01.2011 N 2510/7/16-1417 "Про окремі питання застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ";
   
   - Лист від 01.02.2011 N 2533/7/16-1517 "Про податок на додану вартість";
   
   - Лист від 14.02.2011 N 4021/7/16-1417 "Щодо проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації";
   
   - Лист від 16.02.2011 N 4348/7/15-0817 "Про оподаткування мінеральної води";
   
   - Лист від 18.02.2011 N 4686/7/16-1517 "Про податок на додану вартість";
   
   - Лист від 04.03.2011 N 6286/7/16-1517 "Про податок на додану вартість";
   
   - Лист від 23.03.2011 N 8019/7/16-1517 "Про податок на додану вартість";
   
   - Лист від 25.03.2011 N 8342/7/16-1517 "Про податок на додану вартість".
   
   Також звертаємо увагу на те, що Методичні рекомендації у формі листів ДПА України до регіональних державних податкових адміністрацій не належать до категорії документів міжвідомчого характеру, оскільки вони не надсилалися як інструктивний матеріал іншим міністерствам та відомствам, а були направлені виключно підпорядкованим органам державної податкової служби.
   
   
   
   Заступник Голови
    С. І. Лекарь

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам