Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об уплате в 2008 году платы за землю

Об уплате в 2008 году платы за землю   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.01.2008 р. № 359/7/15-0717
   
   Про сплату у 2008 році плати за землю


   
   Державна податкова адміністрація України повідомляє, що у зв’язку із прийняттям Закону України від 28 грудня 2007 року № 107-VI „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон № 107-VІ) змінився порядок адміністрування земельного податку та орендної плати за землю у 2008 році.
   
   Законом № 107-VІ (стаття 64) установлено, що у 2008 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України від 3 липня 1992 року № 2535-ХІІ “Про плату за землю” (із змінами і доповненнями, далі – Закон № 2535-ХІІ), збільшені в 3,1 раза.
   
   Водночас пунктом 7 розділу ІІ Закону № 107-VІ внесені зміни до статті 7 Закону № 2535 -ХІІ, зокрема, частину другу цієї статті викладено в новій редакції та встановлені нові ставки земельного податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено.
   
   При цьому відповідно до статті 7 Закону № 2535-ХІІ по земельних ділянках населених пунктів (за винятком сільськогосподарських угідь), де не встановлена грошова оцінка, ставки земельного податку диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради.
   
   Отже, при визначенні суми земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності на 2008 рік по земельних ділянках в межах населених пунктів, грошова оцінка яких не проведена, необхідно врахувати збільшення ставок земельного податку, застосування до них коефіцієнту індексації, який залишився на рівні минулого року і складає 3,1, а також диференціацію ставок земельного податку згідно з рішеннями відповідних рад.
   
   Статтею 64 Закону № 107-VІ також установлено, що по сільськогоспо-дарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2008 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону № 2535-ХІІ.
   
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року № 783 “Про проведення індексації грошової оцінки земель” (пункт 3, далі постанова № 783) Державне агентство земельних ресурсів України листом від 10 січня 2008 року № 14-22-6/55 повідомило Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, Республіканський комітет по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, головні управління земельних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі про те, що грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.96, та грошова оцінка сільськогосподарських угідь, яка проведена станом на 01.07.95, підлягає індексації станом на 01.01.2008 на коефіцієнт 2,623, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік – 1,703, за 1997 рік – 1,059, за 1998 рік – 1,006, за 1999 рік – 1,127, за 2000 рік – 1,182, за 2001 рік – 1,02, за 2005 рік – 1,035 та за 2007 рік – 1,028. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.
   
   Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі розраховується виходячи із середньорічного індексу інфляції за 2007 рік – 112,8 % відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою № 783.
   
   Отже, при обчисленні суми земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.08 за 2007 рік необхідно індексувати на коефіцієнт 1,028.
   
   Пунктом 8 розділу ІІ Закону № 107-VІ внесені зміни до Закону України від 6 жовтня 1998 року № 161-ХIV „Про оренду землі”, зокрема, до статті 21 в частині визначення розміру орендної плати за землю. Встановлено, що річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється Законом № 2535-ХІІ; для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом № 2535-ХІІ.
   
   Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки, а у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати.
   
   При цьому слід звернути увагу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, як розпорядників земель, на своєчасність оформлення та перегляд договорів оренди землі з врахуванням збільшення мінімального розміру орендної плати за землю, а також на необхідність надання відповідно до статті 24 Закону України „Про оренду землі” до 1 лютого поточного року органам державної податкової служби переліків орендарів, з якими укладено договори на оренду землі на поточний рік та щомісячного інформування відповідного податкового органу про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів на оренду землі та їх розірвання.
   
   Разом з тим, необхідно врахувати, що згідно з Прикінцевими положеннями Закону № 2535-ХІІ з 1 січня 2008 року пункти 6 та 13 частини першої статті 12 цього Закону – виключаються. Таким чином, підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, діючі відповідно до Закону України „Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”, та підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України „Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні”, – з 1 січня 2008 року сплачують земельний податок у встановлених розмірах на загальних підставах.
   
   Додаток: лист Держземагентства України від 10.01.2008 № 14-22-6/55 стосовно інформування власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.
   
   Заступник Голови
   С.В.Чекашкін

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам