Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения доходов нерезидентов

Относительно налогообложения доходов нерезидентов   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.03.2010 р. № 2745/6/17-0716
   
   Про розгляд листа


   
   Державна податкова адміністрація України ***** розглянула ваш запит від **.**.**р. № **/**** щодо оподаткування доходів нерезидентів і повідомляє.
   
   Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується Законом України від 22.05.03р. №889 „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон №889), який набрав чинності з 01 січня 2004 р.
   
   Законом №889 (п.2.1 ст.2) встановлено, що платниками податку з доходів фізичних осіб є нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України.
   
   Згідно з підпунктом 9.11.1 пункту 9.11 статті 9 Закону №889 доходи з джерелом їх походження з України, які нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами цього Закону.
   
   Пунктом 1.13 статті 1 Закону №889 визначено, що оподаткування – це порядок, пов’язаний з визначенням об’єкта оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку з доходів фізичних осіб.
   
   Згідно із роз’ясненнями, наданими на запит ДПА України Міністерством юстиції України листом від 12.04.07р. № 20-35-59, з правової точки зору поняття „правила (порядок) оподаткування” і „ставки оподаткування” не є тотожними, оскільки відносяться до різних галузей права: „правила (порядок)” відносяться до категорії процесуального права і визначають послідовність виконання певних процедур, а „ставки” відносяться до категорії матеріального права, оскільки визначають частку від конкретного матеріального об’єкту.
   
   Отже, такими ”особливостями, визначеними окремими нормами цього Закону” для нерезидентів є ставки оподаткування, встановлені п.7.3 ст.7 Закону №889.
   
   Тобто, спеціально встановленою ставкою для оподаткування будь – яких доходів з джерелом їх походження з території України, нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб – нерезидентів, є ставка пункту 7.3 статті 7 (за виключенням доходів, визначених у підпункті 9.11.3 пункту 9.11 статті 9 (проценти, дивіденди роялті), до яких застосовуються ставки п.7.1 та п.7.2 ст.7 Закону №889.
   
   Ставка п.7.3 ст.7 Закону №889 застосовується також і до оподаткування інвестиційних прибутків, одержуваних нерезидентами з джерел з України.
   
   При цьому слід враховувати, що відповідно до п.21.1 ст.21 Закону №889 якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми такого міжнародного договору стосовно суб'єктів, які підпадають під його дію.
   
   Податковий агент оподатковує доходи, нараховані (виплачувані) нерезидентам (крім процентів, дивідендів та роялті) в т.ч. заробітну плату, плату за фрахт, орендну плату тощо за ставкою п.7.3 ст.7 Закону №889, якщо відповідно до ст.21 Закону №889, інше не передбачено міжнародним договором.
   
   У разі укладення цивільно-правових договорів (контрактів) з нерезидентами не дозволяється внесення до них податкових застережень, згідно з якими особи, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків (ст.21 Закону №889).
   
   Щодо оподаткування орендної плати за надання в оренду нерухомості, що належить фізичній особі - нерезиденту, то відповідно до пп.9.1.3 Закону №889, таке здавання в оренду здійснюється виключно через засноване ним постійне представництво на території України або юридичну особу - резидента (уповноважену особу), що виконує представницькі функції відносно такого нерезидента на підставі письмового договору, а також виступає його податковим агентом відносно таких доходів (орендної плати). Нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким, що ухиляється від оподаткування.
   
   Отже, здавання в оренду нерухомості, що розташована на території України і належить на праві власності нерезиденту, може здійснюватися виключно через юридичну особу – резидента, яка при цьому повинна виступати податковим агентом нерезидента щодо одержуваної нерезидентом орендної плати та оподатковувати її за ставкою п.7.3 ст.7 Закону №889.
   
   Заступник Голови
   С.І.Лекарь

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам