Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения операций по отчуждению ценных бумаг

Относительно налогообложения операций по отчуждению ценных бумаг   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.02.2013 р. N 2801/6/15-5215


   
   Державна податкова служба розглянула лист ТОВ щодо оподаткування операцій з відчуження цінних паперів і повідомляє.
   
   Згідно з підпунктом 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів, є об'єктами оподаткування акцизним податком.
   
   Платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 цього Кодексу (пп. 212.1.9 п. 212.1 статті 212 Кодексу).
   
   При цьому пп. 213.3.3 п. 213.3 статті 213 Кодексу встановлено, що особи, визначені в підпункті 212.1.9 пункту 212.1 цієї статті, не підлягають реєстрації як платники податку.
   
   Пунктом 214.8 статті 214 Кодексу встановлено, що базою оподаткування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є договірна вартість цінних паперів або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів їх відчуження.
   
   В термінологічному словнику відчуження визначається як продаж, дарування, міна.
   
   Згідно з пунктом 216.7 статті 216 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата отримання доходу відповідно до пункту 219.2 статті 219 цього Кодексу від операцій з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та деривативів.
   
   Таким чином, операції за договорами міни, дарування є об'єктом оподаткування акцизним податком та передбачають отримання доходу особою, яка набуває права власності на цінні папери. Базою оподаткування таких операцій є договірна вартість цінних паперів, визначена у первинних і бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів їх відчуження.
   
   Такі операції оподатковуються за ставкою 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі відповідно до пп. 2151.1.4 п. 2151.1 статті 2151 Кодексу.
   
   Суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за податковий період, що дорівнює кварталу.
   
   Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.7 статті 213 цього Кодексу, є відповідний торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом (пункт 219.2 Кодексу).
   
   Під терміном "доходи" підпунктом 14.1.56 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначається загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.
   
   Отже, торгівець цінними паперами (ліцензіат) зобов'язаний нарахувати, утримати та сплатити акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що отримуються (нараховуються) продавцем цінних паперів або особою, яка відчужує цінні папери.
   
   
   Заступник Голови
    А. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам