Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения операций по договорам о замене стороны в договоре (перевод долга)

Относительно налогообложения операций по договорам о замене стороны в договоре (перевод долга)   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.05.2012 № 8528/6/15-1415

   
   
<…….>
       

Про розгляд листа


   
   Державна податкова служба України розглянула лист <…….> щодо оподаткування операцій за договорами про заміну сторони у договорі (переведення боргу) і повідомляє.
   
   Переведення боргу регулюється ст. 520 - 524 Цивільного кодексу України від 16.01.0 №435-IV. Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Наслідками переведення боргу є вибуття первинного боржника із зобов'язання, вступ до зобов'язання нового боржника та збереження у повному обсязі змісту зобов'язання при зміні суб'єктного його складу.
   
    Відповідно до п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
   
   Тобто, у податковому обліку покупця - первинного боржника переведення боргу до нового боржника прирівнюється до операції зі списання коштів на оплату товарів (робіт, послуг), але не призводить до формування витрат. Перерахування коштів первинним боржником на користь нового боржника у податковому обліку первинного боржника також не відображається у складі витрат.
   
   Що стосується обліку нового боржника, то такий платник по відношенню до первинного боржника виступає вторинним кредитором.
   
   Відповідно до п.153.5 ст.153 Кодексу з метою оподаткування платник податку веде облік фінансових результатів операцій від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги третьої особи, зобов'язань за фінансовими кредитами, а також за іншими цивільно-правовими договорами.
   
   З урахуванням вищевикладеного, у податковому обліку платника податку – вторинного кредитора (нового боржника) доходи від виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесені вторинним кредитором на придбання права вимоги зобов'язань боржника, отриманий прибуток включається до складу доходу вторинного кредитора.
   
   
   Заступник Голови
А.П. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам