Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения представительства, деятельность которого носит подготовительный или вспомогательный характер

Относительно налогообложения представительства, деятельность которого носит подготовительный или вспомогательный характер   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.05.2012 №7908/6/22-3315


   
   
Представництво «……..»

   
   

Про розгляд листа


   
   Державна податкова служба України розглянула лист представництва <…….> щодо оподаткування представництва, діяльність якого має підготовчий або допоміжний характер, та повідомляє наступне.
   
   Відповідно до п. 132.2 статті 132 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платниками податку на прибуток з числа нерезидентів є, зокрема, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.
   
   Згідно з абзацом першим пп.14.1.193 п.14 ст. 14 Кодексу постійне представництво визначено як постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.
   
   Постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер (абзац третій пп.14.1.193 п. 14 ст. 14 Кодексу).
   
   Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування (п.133.3 ст.133 Кодексу).
   
   Згідно з п.160.8 ст.160 Кодексу постійне представництво нерезидента як платник податку на прибуток підприємств здійснює розрахунок податкових зобов’язань відповідно до Порядку розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, затвердженого наказом ДПА України від 28.02.11 №115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.03.2011 за №399/19137 (далі – Порядок № 115), подає відповідну податкову звітність за звітний (податковий) період органу державної податкової служби, в якому таке представництво перебуває на обліку, та здійснює сплату податку у порядку та строки, встановлені Кодексом.
   
   Постійні представництва нерезидентів, які відповідно до Кодексу визначені платниками податків, несуть відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах (пп.47.1.1 ст.47 Кодексу).
   
   Таким чином, зобов’язання із подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств, покладено на представництва нерезидентів, які відповідають поняттю „постійне представництво”, визначеному у пп.14.1.193 п.14.1 ст. 14 Кодексу.
   
   Щодо діяльності представництва нерезидента, яка має підготовчий або допоміжний характер, зазначеним у абзаці третьому пп.14.1.193 п. 14 ст.14 Кодексу, то аналогічні положення містять міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, які є складовою податкового законодавства України (ст.3 Кодексу).
   
    Так, ст. 5 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно визначено умови щодо відповідності діяльності представництва резидента Австрії (України) на території України (Австрії), що створює „постійне представництво”. Серед цих умов, зокрема, визначено види діяльності представництва резидента однієї договірної країни на території іншої, які мають підготовчий або допоміжний характер відносно основної діяльності такого резидента, внаслідок чого ці представництва не набувають в цілях оподаткування статусу „постійного представництва” в частині діяльності такого характеру (п.4 ст.5 Конвенції). Тобто здійснення представництвом операцій в рамках підготовчої або допоміжної діяльності відносно нерезидента звільняється від оподаткування, оскільки така діяльність не носить характеру господарської діяльності з метою отримання прибутку.
   
   При цьому відповідно до розділу V Порядку №115 нерезиденти, які мають право на звільнення від оподаткування відповідно до міжнародного договору окремих видів доходів, які отримуються через постійне представництво, разом з податковою звітністю заповнюють і подають до органу державної податкової служби Відомості про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України (далі – Відомості).
   
   У випадку, коли постійне представництво нерезидента провадить у звітному (податковому) періоді виключно види діяльності, при здійсненні яких відповідно до міжнародних договорів не утворюється постійне представництво заповнюється розділ I „Діяльність допоміжного або підготовчого характеру” Відомостей.
   
   При цьому сума доходу одержаного від діяльності допоміжного або підготовчого характеру та сума витрат у зв’язку з одержанням таких доходів, зазначена у розділі І Відомостей, повинна відповідати сумам відображеним у рядках 03.1 та 05.1 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби.
   
   Заступник Голови
   А.П. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам