Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налоговой социальной льготы для родителей

Относительно налоговой социальной льготы для родителей   

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА ОДПІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.03.2011 р. N 3126/10/310


   
   За результатами розгляду листа... Верхньодніпровська ОДПІ повідомляє, що ці питання повністю врегульовані законодавством, а саме:
   
   відповідно до п. 169.2 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс), який набрав чинності з 01.01.2011 р., податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати), та якщо заробітна плата не перевищує встановлений пп. 169.4.1 зазначеної статті Кодексу розмір, тобто не більше розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому п. 169.2 ст. 169 Кодексу встановлено, що платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги. Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 цієї статті (загальна 100-відсоткова пільга), він зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи. Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.
   
   Згідно із ст. 169 Кодексу платник податку має право на зменшення суми загального місячною оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (з урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті), на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину.
   
   На податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, мають право платники податку, які утримують дитину-інваліда, - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років. Відповідно до пп. 169.3.1 п. 169.3 ст. 169 Кодексу у разі, якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1 цієї статті, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті, крім випадку, передбаченого підпунктом "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, податкова соціальна пільга за яким додається до пільги, визначеної підпунктом 169.1.2 цього пункту, у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, один (кілька) з яких є дитиною-інвалідом (дітьми-інвалідами).
   
   Отже, у разі додержання решти вимог ст. 169 Кодексу платник податку має право застосувати такі пільги: на дітей віком до 18 років (більше двох) - по 100 % (на тих, які не є інвалідами), та 150 % (на кожну дитину-інваліда). При цьому як виняток граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей. Тобто один з батьків може отримати податкову соціальну пільгу за умови, що нарахована заробітна плата не перевищує 2640,00 грн.
   
   Отже, щодо першого запитання працівник підприємства має право на застосування податкової соціальної пільги згідно з пп. 169.1.2 ст. 169 Кодексу на двох дітей віком до 18 років (470,50 грн. х 2), якщо розмір заробітної плати не перевищує 2640.0 грн. (з урахуванням вимог абзацу другого пп. 169.4.1 ст. 169.4 ст. 169 Кодексу), а також згідно з пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Кодексу на одну дитину-інваліда до 18 років (705,75 гри.). Загальний розмір податкової соціальної пільги становитиме 1646,75 грн.
   
   Щодо другого запитання застосовується порядок надання податкової соціальної пільги так само, як і в першому випадку.
   
   Щодо третього запитання одинока мати має право користуватися податковою соціальною пільгою згідно пп. 169.1.3 ст. 169 Кодексу за умови, що її заробітна плата не перевищує встановлений пп. 169.4.1 зазначеної статті Кодексу розмір, тобто не більше розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податковою року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (з 01.01.2011 р. - 1320,00 грн.). До зазначеного в листі розміру заробітної плати 3000,00 грн. податкова соціальна пільга не застосовується.
   
   Начальник Верхньодніпровської ОДПІ
   
О. Мирний

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам