Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно некоторых вопросов налогообложения НДС возврата (экспорта) бракованных товаров

Относительно некоторых вопросов налогообложения НДС возврата (экспорта) бракованных товаров   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.12.2012 р. N 7541/0/61-12/15-3115
   
   Про розгляд звернення
   


   Державна податкова служба України розглянула лист <...> стосовно деяких питань оподаткування податком на додану вартість та повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з:
   
   а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
   
   б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;
   
   в) ввезення товарів на митну територію України;
   
   г) вивезення товарів за межі митної території України.
   
   Пунктом 198.4 статті 198 Кодексу передбачено, що якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.
   
   При цьому у разі якщо платник податку, зареєстрований як платник податку на додану вартість, одночасно проводить операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, та основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або вартість відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріального активу збільшується на суму, що не включена до податкового кредиту такого платника податку згідно з розділом V Кодексу (підпункт 139.1.6 пункту 139.1 статті 139 Кодексу).
   
   Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 86 Митного кодексу України митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та, зокрема, були поміщені у митний режим імпорту і повертаються нерезиденту - стороні зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари поміщувалися у цей режим, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цього договору або з інших обставин, що перешкоджають його виконанню.
   
   Згідно з підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Кодексу операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.
   
   При цьому товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.
   
   Пунктом 9.3 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1002, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1402/18697, передбачено, що у разі якщо платником здійснюються експортні операції, у графі 3 розділу I "Видані податкові накладні" реєстру виданих та отриманих податкових накладних проставляється номер митної декларації.
   
   Відповідно до пункту 3.3 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 N 1492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за N 1490/20228, у рядку 2 податкової декларації з податку на додану вартість вказуються обсяги постачання, що оподатковуються за нульовою ставкою:
   
   в рядку 2.1 зазначаються експортні операції відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Кодексу,
   
   в рядку 2.2 - інші операції, що відповідно до Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою.
   
   Одночасно повідомляємо, що відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
   
   придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
   
   придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
   
   Враховуючи зазначене, при поверненні (експорті) бракованих товарів, у <...> не виникає права на податковий кредит у зв'язку з придбанням таких товарів, оскільки дані товари не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності <...>.
   
   
   Заступник Голови
    А. П. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам