Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно некоторых вопросов определения даты возникновения налоговых обязательств и составления сводной налоговой накладной

Относительно некоторых вопросов определения даты возникновения налоговых обязательств и составления сводной налоговой накладной   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.12.2012 р. N 8323/0/61-12/15-3115
   
   Про розгляд звернення


   
   Державна податкова служба України розглянула лист стосовно деяких питань визначення дати виникнення податкових зобов’язань та складання зведеної податкової накладної та повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
   
   а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
   
   б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
   
   Підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що постачання товарів – будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник.
   
   Тобто з метою оподаткування під постачанням товарів розуміється як операція, в результаті якої за умовами договору між постачальником та покупцем передача права власності на товар вже відбулась, так і операція, в результаті якої виникнення права власності на товар ще має відбутися при виконанні певних умов договору, тобто оплата товару чи отримання товару покупцем.
   
   Таким чином, визначення дати виникнення податкових зобов’язань при здійсненні операцій з продажу товарів не залежить від дати переходу права власності на товар, що поставляється, а вжитий в пункті 187.1 статті 187 Кодексу термін "відвантаження товарів" розуміється не як факт виникнення права власності на товар, а як початок процесу фізичного переміщення товару від місця його постійного знаходження (зберігання) у постачальника.
   
   А тому з метою оподаткування при здійсненні операцій з продажу товарів, оплата яких ще не відбулася і постачальник не має права на визначення податкових зобов’язань за касовим методом, датою виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).
   
   Одночасно повідомляємо, Кодексом не встановлений взаємозв’язок між датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів та датою визначення доходу від його реалізації, оскільки дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів визначається за правилом "першої події", а дохід від реалізації таких товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.
   
   Стосовно складання зведених податкових накладних повідомляємо, що Державною податковою службою України видана Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань складання зведеної податкової накладної, затверджена наказом Державної податкової служби України від 21.12.2012 р. N 1177, в якій можна отримати відповіді на поставлені питання.
   
   Заступник Голови
   А. П. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам