Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения акцизным налогом операций по учету векселей в банке

Относительно обложения акцизным налогом операций по учету векселей в банке   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.02.2013 р. N 2802/6/15-5215
   
   Щодо обкладення акцизним податком операцій з урахування векселів у банку


   
   Державна податкова служба розглянула лист <...> щодо практичного застосування норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з питань оподаткування акцизним податком операцій з урахування векселів і повідомляє.
   
   Згідно з пп. 14.1.4 пункту 14.1 статті 14 Кодексу акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції), а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.
   
   Підпунктом 212.1.9 п. 212.1 статті 212 Кодексу встановлено, що платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 цього Кодексу.
   
   Об'єктами оподаткування є операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів (пп. 213.1.7 п. 213.1 статті 213 Кодексу).
   
   Пунктом 1 статті 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" встановлено, що вексель - це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
   
   Згідно з п. 6.1 статті 6 постанови Правління Національного банку України від 16.12.2002 р. N 508 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України, урахування векселів є формою кредитування банком юридичної або фізичної особи шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі.
   
   Цією постановою встановлено, що врахування векселя - придбання банком векселя до настання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом.
   
   Таким чином, операції з врахування векселів, що передбачають придбання векселя банком до настання строку платежу, є об'єктом оподаткування особливим податком відповідно до пп. 213.1.7 п. 213.1 статті 213 Кодексу.
   
   Такі операції оподатковуються за ставкою 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі згідно пп. 2151.1.4 п. 2151.1 статті 2151 Кодексу.
   
   Згідно з пунктом 219.1 Кодексу суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за податковий період, що дорівнює кварталу.
   
   Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є відповідний торговець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом.
   
   Отже, оскільки операції урахування векселя передбачають перехід права власності від векселедержателя до банку, то банк в якості податкового агента зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи (векселедержателя) з доходів, що виплачуються такій особі.
   
   
   Заступник Голови
    А. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам