Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения налогом с доходов физических лиц пособия лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, в случае их увольнения в связи с ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия, сокращением численности или штата, и выходного пособия при прекращении трудового договора, а также правовых оснований применения налоговой

Относительно обложения налогом с доходов физических лиц пособия лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, в случае их увольнения в связи с ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия, сокращением численности или штата, и выходного пособия при прекращении трудового договора, а также правовых оснований применения налоговой   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.08.2008р. №6016/Я/17-0714; №16544/7/17-0717
   
   Щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб допомоги особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, у разі їх вивільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату, та вихідної допомоги при припиненні трудового договору, а також, правових підстав застосування податкової соціальної пільги при обчисленні податку з доходу фізичних осіб


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист від 28.07.2008 щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб допомоги особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, у разі їх вивільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату, та вихідної допомоги при припиненні трудового договору, а також, правових підстав застосування податкової соціальної пільги при обчисленні податку з доходу фізичних осіб, та повідомляє.
   
   З даними питаннями Ви вже звертались до Державної податкової адміністрації України листом від 30.03.2008, на які Вам за дорученням ДПА України були надані роз’яснення згідно з нормами чинного податкового законодавства ДПА у м. Києві листом від 22.04.2008 №228/Я/17-408.
   
   Разом з тим додатково повідомляємо, що відповідно до статті 1 Закону України від 25.06.91 №1251-XII „Про систему оподаткування”, ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.
   
   Згідно пункту 22.2 статті 22 Закону України від 22.05.2003 №889-ІV „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон №889), у разі, якщо норми інших законів чи інших законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону.
   
   Підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону №889 визначено, що об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб є загальний місячний оподатковуваний дохід, відповідно до підпункту 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, до складу якого включаються доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.
   
   Згідно визначених у підпунктах 1.1 та 1.3 «д» статті 1 Закону №889 термінів, заробітною платою вважаються доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом, а також, інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму.
   
   Відповідно до підпункту 6.1.2 «д» пункту 6.1 статті 6 Закону №889, платник податку, який є особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи) має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
   
   При цьому, абзацом першим підпункту 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 Закону №889 передбачено, що податкова соціальна пільга, в тому числі для зазначеної категорії осіб, застосовується до доходу, нарахованого на користь такого платника протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (у 2008 році – 890 грн.)
   
   Заступник Голови
   С.І. Лекарь

Теги
фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3835 5
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам