Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения налогом с доходов физических лиц дохода, полученного от предоставления в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения

Относительно обложения налогом с доходов физических лиц дохода, полученного от предоставления в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.02.2008 р. №2440/c/17-0714
   
   Щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходу, отриманого від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення


   
   З 1 січня 2004 року порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється прийнятим Верховною Радою України 22 травня 2003 року Законом України № 889 “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон), яким встановлено (п. 1.3 ст. 1), що доходом фізичних осіб з джерел на території України є будь-який доход, одержаний платником податку або нарахований на його користь протягом звітного оподатковуваного періоду, до якого, зокрема відносяться і доходи від надання в оренду нерухомості, розташованої на території України (пп. „е” п. 1.3 ст. 1).
   
   Нерухоме майно (нерухомість) це об’єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), а також земля (п. 1.10 ст.1 Закону).
   
   Законом (п. 9.1 ст. 9) установлено, що доходи, одержані фізичними особами від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону у розмірі 15 відсотків (з 01.01.04 по 01.01.07 – 13%, з 01.01.07 – 15%).
   
   При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендного платежу, встановленої законодавством з питань оренди землі.
   
   Відповідно до пп.9.1.1 п.9.1 ст. 9 Закону податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар.
   
   Згідно із ст. 22 Закону України від 06.10.98 р. № 161 „Про оренду землі” орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах. Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм плати.
   
   При виплаті (нарахуванні) орендарем доходу – орендної плати за надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, орендар як податковий агент зобов’язаний нарахувати, утримати та перерахувати податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку – одержувача такого доходу (п. 1.15 ст. 1 Закону).
   
   Що стосується пільг з оподаткування, то Законом передбачено їх надання у вигляді податкової соціальної пільги. Згідно із статтею 6 Закону податкова соціальна пільга застосовується лише до нарахованого на користь платника податку місячного доходу у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати). Визначення поняття “заробітна плата” наведено у пунктах 1.1 та 1.3 “д” статті 1 Закону.
   
   Згідно положень цих підпунктів, “заробітна плата” - це доходи нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом. Крім того, для цілей цього Закону під терміном “заробітна плата” розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. До доходів, відмінних від заробітної плати, в т.ч. до орендної плати, застосування податкової соціальної пільги Законом не передбачено.
   
   Стосовно плати за землю повідомляємо, що ст. 12 Закону України від 3 липня 1992 року № 2535 „Про плату за землю” передбачено пільги окремим категоріям платників щодо плати за землю. Так, не справляється плата за земельні ділянки, в межах граничних норм, встановлених Земельним кодексом України, зокрема, з інвалідів І і ІІ груп, пенсіонерів, а також інших осіб, які користуються пільгами відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Слід зазначити, що пільгу встановлено лише щодо сплати земельного податку. До доходів, одержаних від укладання договору оренди земельної ділянки, пільги не застосовуються.
   
   Водночас повідомляємо, що згідно Закону (пп. 22.2. ст. 22) у разі, якщо норми інших законів чи законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону, а згідно п. 22.11. цієї статті інші не податкові Закони, в т.ч. і Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” повинні бути приведені у відповідність до Закону у частині оподаткування і звільнення від сплати податку.
   
   Дану норму Закону підтверджено листом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 18 вересня 2006 року № 06-10/12-425.
   
   Водночас повідомляємо, що відповідно до статті 1 Закону України від 25 червня 1991 року № 1251 “Про систему оподаткування” Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів.
   
   Голова
   С.В. Буряк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам