Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно письма Минуглепрома от 08.04.2009 г. № 728/05/04-01

Относительно письма Минуглепрома от 08.04.2009 г. № 728/05/04-01   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІМСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.04.2009 р. №7971/7/17-0717
   
   Про надання роз’яснення


   
   Державна податкова адміністрація України направляє для керівництва в роботі лист Міністерства вугільної промисловості України від 08.04.09 № 728/05/04-01, наданий на запит ДПА України, стосовно практичного застосування пп. 4.3.15 п. 4.3 ст. 4 Закону України від 22.05.03 № 889 „Про податок з доходів фізичних осіб”.
   
   Заступник Голови
   С.І. Лекарь
   
   

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
   (Мінвуглепром)
   
   від 08.04.09 № 728/05/04-01


   
   Міністерство вугільної промисловості України на лист ДПА від 10.03.09 №2694/5/17-0716 повідомляє.
   
   
   До першого питання: чи розповсюджується норма щодо звільнення від оподаткування вартості вугілля та вугільних брикетів безоплатно наданих працівникам вуглебудівного підприємства, згідно переліку професій, встановленого Кабінетом Міністрів України, які працюють:
   
   · у апараті управління, автобазах та інформаційно-обчислювальних центрах тощо.
   
   · у відокремлених (відособлених) підрозділах вуглебудівних підприємств.
   
   Пунктом 7 статті 43 Гірничого закону України визначено категорії осіб, яким підприємства з видобутку вугілля та вуглебудівні підприємства безоплатно надають вугілля на побутові потреби у розмірі, що визначається колективним договором.
   
   Відповідно до зазначеного пункту право на отримання безоплатного вугілля, у розмірі встановленому колективним договором підприємства, має працівник, який безпосередньо займається видобутком, переробкою вугілля та інші категорії громадян, які відповідають вимогам цієї статті або працівник вуглебудівного підприємства.
   
   Працівники апарату управління, автобаз та інформаційно-обчислювальних центрів не займаються безпосередньо видобутком (переробкою) вугілля, а отже і не мають права на отримання вугілля, окрім випадків коли вони набули це право за іншими ознаками, наведеними у абзацах 3-5 статті 43 Гірничого закону України.
   
   Щодо забезпечення вугіллям працівників вуглебудівних підприємств. У разі, коли вуглебудівні та інші підприємства (автобази, інформаційно-обчислювальні центри) входять в склад об’єднань (трест, ДХК) то положення законодавчих та нормативно-правових актів щодо безоплатного надання вугілля на побутові потреби, звільнення від оподаткування вартості вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих працівникам, в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України поширюються тільки на працівників вуглебудівних підприємств.
   
   Терміни, які застосовуються у Гірничому законі України, на даному етапі не несуть того смислового навантаження, і не відповідають тим завданням, які закладалися при його розробці. З метою приведення чинного законодавства України до вимог сьогодення Мінвуглепромом розроблено проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України» та проект постанови Кабінету Міністрів України «Про доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.04 №462 «Деякі питання обкладання податком з доходів фізичних осіб вартості безоплатно наданих вугілля та вугільних брикетів», в разі набрання чинності якими, крім іншого, буде дано визначення терміну «шахтовуглебудівне підприємство», що має на меті врегулювати всі спірні питання.
   
   До другого питання: щодо визначення термінів.
   
   Вуглебудівне підприємство – підприємство, що займається будівництвом (Лист Мінвуглепрому від 21.12.07 №2237/03/01-04).
   
   Розріз − кар’єр для видобутку вугілля або розсипних корисних копалин відкритим способом (напр., вугільний розріз). У ширшому розумінні – гірниче підприємство з видобутку корисних копалин (вугілля) відкритим способом, технологічний гірничий комплекс, який складається з кар’єру, навантажувально-транспортного і відвального господарства, ремонтно-механічних майстерень, інколи – сортувальної і збагачувальної фабрики. (Мала гірнича енциклопедія, за редакцією В.С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2007).
   
   Збагачувальна фабрика – гірниче підприємство для первинної переробки твердих корисних копалин з метою отримання технічно цінних продуктів, придатних для промислового використання. (Мала гірнича енциклопедія, за редакцією В.С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2007).
   
   Брикетна фабрика – гірниче підприємство, яке займається брикетуванням. Брикетування – фізико-хімічний процес термомеханічної переробки дрібних корисних копалин слабко структурних руд, концентратів та відходів виробництва, який дозволяє одержати механічно і термічно міцний сортовий продукт – брикет.
   
   Окремо слід зазначити, що Мінвуглепромом розроблено проект закону України «Про капітальне будівництво у вугільній промисловості» в якому має місце розширений глосарій.
   
   До третього питання: що слід розуміти під терміном «померлим на підприємстві» з видобутку (переробки) вугілля.
   
   В контексті абзацу 5 підпункту 4.3.15 пункту 4.3 статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» під терміном «померлий на виробництві» слід розуміти настання природної смерті працівника під час його перебування на підприємстві.
   
   До четвертого питання: які працівники вважаються такими, що зайняті повний робочий день на підземних роботах. Яким чином здійснюється контроль за додержанням працівником вимог щодо зайнятості повний робочий день на підземних роботах.
   
   Дія зазначених вище статей Закону поширюється на працівників, професії та посади яких передбачені пунктами „а”, „б” і „в” підрозділу 1 «Підземні роботи в шахтах, рудниках і копальнях на видобуванні корисних копалин, в геологорозвідці, на дренажних шахтах, на будівництві шахт, рудників, копалень» розділу І «Гірничі роботи» Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.03 №36, а також розділами І і II Списку робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (крім особового складу гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю руди, та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.94 №202, за умови зайнятості повний робочий день на підземних роботах, пов'язаних з видобутком вугілля, залізної руди, руди кольорових і рідкісних металів, марганцевих та уранових руд.
   
   Контроль за додержанням працівником вимог щодо зайнятості повний робочий день на підземних роботах здійснюється відповідальними особами на підставі діючих у промисловості нормативних актів.
   
   Заступник Міністра
   А.Корзун

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам