Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно платы за землю

Относительно платы за землю   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.10.2010р. № 5347/Ч/17-0314
   
   Щодо плати за землю
   (Витяг)


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист, щодо плати за землю і повідомляє наступне.
   
   Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001 року №2768-ІІІ (далі Кодекс), а справляння плати за землю – Законом України “Про плату за землю” від 03.07.92 р. №2535-ХІІ (далі Закон №2535).
   
   Відповідно до статті 206 Кодексу та статті 2 Закону №2535, використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати і визначається залежно від грошової оцінки земель. Власники землі та землекористувачі, крім орендарів, сплачують земельний податок. За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата.
   
   Об’єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди. Суб’єктом плати за землю (платником) є власник землі і землекористувач, у тому числі орендар (ст. 5 Закону №2535).
   
   Згідно статті 116 Кодексу тільки громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за результатами аукціону.
   
   Відповідно до статті 13 Закону №2535 підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, а орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває у державній або комунальній власності, - договір оренди такої земельної ділянки.
   
   Нарахування громадянам сум земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу.
   
   Відповідно до статті 16 Закону №2535 облік громадян - платників земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності і нарахування відповідних сум проводиться щороку станом на 1 травня.
   
   Земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності громадянами сплачується рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.
   
   Орендні відносини в Україні регулюються Законом України від 06.10.98 №161-ХIV „Про оренду землі” (далі – Закон №161) статтею 1 якого визначено, що оренда землі - це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
   
   Відповідно до статті 13 Закону №161, договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
   
   Згідно із статтею 21 Закону №161, орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
   
   Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.
   
   Згідно із статтею 27 Закону №2535 контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюється органами державної податкової служби.
   
   Враховуючи наведене, фізичні особи, які фактично використовують земельну ділянку, є платниками податку за землю.
   
   Заступник Голови
   С.І.Лекарь

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам