Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно порядка отражения в налоговом учете операции по продаже (ликвидации) основных средств

Относительно порядка отражения в налоговом учете операции по продаже (ликвидации) основных средств   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.06.2012 р. N 9553/6/23-50.0114


   
   ДПСУ розглянула лист ПрАТ щодо порядку відображення у податковому обліку операції з продажу (ліквідації) основних засобів та повідомляє таке.
   
   Відповідно до п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.
   
   Дохід від продажу або іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об'єкта (активу) (п. 146.14 ст. 146 Кодексу).
   
   У разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів (пп. 146.16 ст. 146 Кодексу).
   
   Оскільки у випадку ліквідації основних засобів підприємство отримує ТМЦ, які можуть бути використані у господарській діяльності, а також реалізовані, то у звітному періоді визнання таких ТМЦ активами, їх вартість включається до складу доходу, що враховується при обчисленні об'єкта оподаткування (пп. 135.5.14 ст. 135 Кодексу).
   
   У разі реалізації ТМЦ, отриманих в результаті ліквідації основних засобів, їх вартість, за якою вони раніше визнавались активом, включається до складу витрат відповідно до пп. 138.8 ст. 138 Кодексу як прямі матеріальні витрати. Одночасно за датою переходу покупцеві права власності на такі ТМЦ до складу доходу, що враховується при обчисленні об'єкта оподаткування, включається вартість таких ТМЦ, за якою вони продаються (пп. 135.4.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Кодексу).
   
   Відповідно до п. 188.1 ст. 188 Кодексу у разі постачання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою, у межах обміну, у межах дарування, у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку, пов'язаній з постачальником особі, суб'єкту господарювання, який не зареєстрований платником податку, іншим особам, які не зареєстровані платниками податку, база оподаткування ПДВ визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.
   
   Тобто база оподаткування у разі постачання виробничих або невиробничих засобів визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.
   
   До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
   
   У випадках, передбачених ст. 189 Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень ст. 189 Кодексу.
   
   Згідно з нормами п. 189.9, п. 189.10 ст. 189 Кодексу у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.
   
   У разі якщо внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі операції не нараховуються податкові зобов'язання.
   
   Заступник Голови
   А. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам