Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно приема налоговой декларации и языка, на котором заполняется отчетность

Относительно приема налоговой декларации и языка, на котором заполняется отчетность   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.03.2012 р. N 8971/К/18-4013


   
   Державна податкова служба України за дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10.02.2012 р. N 1674/0/2-12 розглянула звернення та повідомляє наступне.
   
   З метою врегулювання проблемних питань, що виникають при застосуванні положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Державною податковою службою України підготовлено податкові роз'яснення та розроблені законопроекти про внесення змін до Кодексу, які були прийняті протягом 2011 року.
   
   Одночасно повідомляємо, що всі внесені зміни відображені на офіційному веб-сайті ДПС України, де також розміщені відповіді на питання щодо прийому податкової декларації та мови, якою заповнюється звітність. Відповідна інформація розміщена в Єдиній базі податкових знань (додається).
   
   Додаток: Витяг з Єдиної бази податкових знань.
   
   Голова
   О. Клименко
   
   
   
Додаток

   
   
   
Витяг з Єдиної бази податкових знань

   
   Чи має право орган ДПС відмовити у прийнятті податкової декларації (розрахунку), якщо вона заповнена частково за допомогою технічних засобів (обов'язкові реквізити), а частково ручкою (у тому числі рядок "дата подання податкової Декларації")?
   
   Коротка відповідь. Ні, не має.
   
   Повна відповідь. Відповідно до п. 49.8 ст. 49 розділу II Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), прийом податкової декларації є обов'язком органу ДПС. При прийомі податкової декларації уповноважена посадова особа органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність і достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених п. 48.3 і 48.4 ст. 48 НКУ. Інші показники, зазначені у податковій декларації платника податків, до її прийому перевірці не підлягають.
   
   Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:
   
   тип документу (звітний, уточнюючий, звітний новий);
   
   звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
   
   звітний (податковий) період, який уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
   
   повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;
   
   код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
   
   реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті);
   
   місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
   
   найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;
   
   дату подання звіту (або дату заповнення - в залежності від форми);
   
   ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;
   
   підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених ПКУ, завірені печаткою платника податку (за наявності) (п. 48.3 ст. 48 ПКУ).
   
   В окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору і є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові реквізити:
   
   відмітку про звітність за спеціальним режимом;
   
   код виду економічної діяльності (КВЕД);
   
   код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
   
   індивідуальний податковий номер і номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний період (п. 48.4 ст. 48 ПКУ).
   
   Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною (абз. 3 п. 46.1 ст. 46 ПКУ).
   
   Відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію з якихось причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею попередніх умов щодо такого прийому (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється (п. 49.10 ст. 49 ПКУ).
   
   Отже, орган ДПС не може відмовити в прийомі податкової декларації з яких-небудь причин, не визначених статтею 49 ПКУ.
   
   На якій мові заповнюється звітність (у тому числі в електронному вигляді)?
   
   Коротка відповідь. Українська мова, як державна, є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади. Тому звітність до податкових органів (у тому числі в електронному вигляді на адресу центру обробки електронних звітів) видається українською мовою.
   
   Повна відповідь. Згідно ст. 11 Закону УРСР від 28 жовтня 1989 року N 8312-XI "Про мови в Українській РСР", зі змінами та доповненнями, в Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ та організацій є українська мова.
   
   Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 14.12.99 р. N 10-рп/99 положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким "державною мовою в Україні є українська мова", треба розуміти так, що українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України).
   
   Отже, українська мова, як державна, є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади. Тому звітність до податкових органів (у тому числі в електронному вигляді на адресу центру обробки електронних звітів) видається українською мовою.

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
43569 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти