Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно включения в состав расходов при исчислении объекта налогообложения налогом на прибыль расходов на уборку и мойку транспортного средства

Относительно включения в состав расходов при исчислении объекта налогообложения налогом на прибыль расходов на уборку и мойку транспортного средства   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.10.2012 р. N 4214/0/61-12/23-50.0114


   
   ДПСУ розглянула лист ПАТ щодо включення до складу витрат при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток витрат на прибирання та мийку транспортного засобу і повідомляє таке.
   
   Відповідно до пп. 14.1.27 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).
   
   Порядок проведення технічного обслуговування та ремонту дорожніх транспортних засобів затверджений наказом Мінтрансу України від 30.03.98 р. N 102 "Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту" (далі - Положення N 102). Положення N 102 поширюється на юридичних і фізичних осіб - СПД, які здійснюють експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт дорожніх транспортних засобів (за винятком тролейбусів, мопедів і мотоциклів), незалежно від форм власності.
   
   Технічне обслуговування (ТО) - комплекс операцій чи операція з підтримки роботоздатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання і транспортування (п. 1.3 р. I Положення N 102).
   
   У додатках А, Б, В Положення N 102 наведено примірні переліки операцій з ТО автомобільного транспорту.
   
   Операції з обслуговування автомобільного транспорту, що не зазначені у додатках А, Б, В Положення N 102, не належать до ТО автомобіля і розглядаються як поточний ремонт.
   
   Щоденне обслуговування проводиться після роботи з метою підготовки ДТЗ до подальшої експлуатації. Воно передбачає: перевірку технічного стану; виконання робіт щодо підтримування належного зовнішнього вигляду; заправлення експлуатаційними рідинами; усунення виявлених несправностей; санітарну обробку ДТЗ. Прибирально-мийні роботи виконуються за потребою, але обов'язково перед ТО чи ремонтом (п. 3.5 Положення N 102).
   
   Отже, якщо транспортний засіб використовується платником податку у власній господарській діяльності, то витрати на його ТО та щоденне обслуговування, у тому числі витрати на його прибирання і мийку, враховуються у складі витрат при обчисленні податку на прибуток.
   
   Такі витрати залежно від призначення транспортного засобу можуть відноситися до витрат операційної діяльності, що формують собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, або до складу інших витрат (п. 138.1 ст. 138 Кодексу).
   
   У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом МФУ від 28.09.2011 р. N 1213, витрати, пов'язані з утриманням, експлуатацією основних засобів, залежно від напрямку використання відображаються у рядку 05 "Витрати операційної діяльності" Декларації та виокремлюються в рядку 05.1 "Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)" або в рядку 06 "Інші витрати" Декларації з виокремленням значення в рядках 06.1 "Адміністративні витрати" і 06.2 "Витрати на збут".
   
   Заступник Голови
   А. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам