Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О бухгалтерском учете собственных поступлений бюджетных учреждений

О бухгалтерском учете собственных поступлений бюджетных учреждений   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.02.2006 р. N 3.4-04/320-1360
   
   
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
   
   Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі
   
   Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, обласним, Київському
   та Севастопольському міським фінансовим управлінням
   
   
Щодо бухгалтерського обліку власних надходжень бюджетних установ
   
   З метою однозначного підходу до відображення у формах фінансової звітності інформації про власні надходження бюджетних установ Державне казначейство України роз'яснює наступне.
   
   Складовою доходів за власними надходженнями є кошти, які бюджетні установи отримують згідно з Переліком груп власних надходжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 659.
   
   Згідно з цим Переліком власні надходження бюджетних установ поділяються на 2 групи:
   
   - перша - плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - цю групу утворюють надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законами та нормативно-правовими актами. Такі надходження мають постійний характер і обов'язково плануються у бюджеті;
   
   - друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ - цю групу утворюють кошти, перераховані бюджетним установам для виконання окремих доручень, а також благодійні внески, гранти та дарунки. Такі кошти не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабінету Міністрів України, укладеними угодами, в тому числі міжнародними, календарними планами проведення централізованих заходів тощо.
   
   Складовою першої групи є підгрупа: плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи. Надходження до цієї підгрупи формуються за видами, визначеними переліками послуг, що можуть надаватися бюджетною установою за плату, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України для відповідної галузі.
   
   Сума нарахованих доходів відображається бухгалтерським проведенням за дебетом субрахунків 364, 675 та кредитом субрахунку 711. Сума отриманих на спеціальний реєстраційний рахунок коштів відображається за дебетом субрахунку 323 та кредитом субрахунків 364, 675.
   
   Витрачання коштів здійснюється на цілі, визначені в кошторисі, і відображається бухгалтерським проведенням за дебетом субрахунку 811 та кредитом субрахунків 364, 675.
   
   Суми за нарахованими, отриманими коштами та проведеними касовими і фактичними видатками відображаються у звіті про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма N 4).
   
   Суми дебіторської та кредиторської заборгованості, які виникли у розрахунках за власними надходженнями, відображаються у звіті про заборгованість бюджетних установ (форма N 7) у рядку "Доходи", яка є різницею між сумою нарахованих та отриманих коштів.
   
   У кінці бюджетного року всі отримані доходи та проведені видатки заключними оборотами списуються на результат виконання кошторису за звітний період. Авансові платежі, які отримані за послуги, що будуть надаватися у наступних бюджетних періодах, відносяться на фінансові результати у тому бюджетному періоді, в якому вони отримані.
   
   Операції з перерахування коштів між установами вищого і нижчого рівня за доходами поточного року відображаються як зменшення доходів установами, які перераховують кошти, а установами, які ці кошти отримують, як отримані доходи. При перерозподілі залишків коштів минулих років установа, яка перераховує кошти, показує таку суму коштів у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, у графі "Перераховано залишок". Установа, яка отримає кошти, буде відображати такі кошти, як отримані доходи.
   
   Відповідно до діючого законодавства України власні надходження, які спрямовані на рахунки в установи банків (валютні операції, ст. 63 Закону України "Про вищу освіту", тощо) відображаються у відповідній формі про рух коштів спеціального фонду. Для відображення операцій та залишків на валютних рахунках до органів Державного казначейства подається довідка за формою, що затверджена наказом Державного казначейства України від 27.05.2005 N 96 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.06.2005 за N 651/10931. Про залишки коштів на депозитних рахунках в установах банків складається окрема форма Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (N 4-1), яка подається у складі форм фінансової звітності за формою і термінами, визначеними Державним казначейством України щодо складання фінансової звітності. У кінці року залишки з депозитних рахунків повинні бути перераховані на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного казначейства України для обліку зазначених коштів, в якому проводиться обслуговування розпорядників бюджетних коштів.
   
   У формі фінансової звітності N 1 "Баланс" суми залишків на депозитних рахунках відображаються у рядку "Інші поточні рахунки".
   
   Всі операції за власними надходженнями, які відображаються у бухгалтерському обліку та відповідних формах фінансової звітності бюджетних установ, повинні дорівнювати аналогічним даним у формах фінансової звітності органів Державного казначейства.
   
   Кошти за власними надходженнями бюджетних установ, які отримані на рахунки в установах банків, а не на спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, не включаються до фінансової звітності про операції спеціального фонду бюджету, яку формують органи Державного казначейства.
   
   Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів виключно через рахунки, відкриті в органах Державного казначейства.
   
   При цьому, необхідно наголосити, що розпорядники бюджетних коштів, в особі керівників бюджетних установ, несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
   
   
   Заступник Голови
О. О. Чечуліна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам