Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О формировании в бухгалтерском учете информации о запасах в бюджетных учреждениях

О формировании в бухгалтерском учете информации о запасах в бюджетных учреждениях   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.05.2014 р. № 17-08/469-1166
   
   Щодо формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси в бюджетних установах
   
   Державна казначейська служба України розглянула <...> запит <... > та в межах компетенцiї повiдомляє.
   
   Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси в бюджетних установах визначено Положенням з бухгалтерського облiку запасiв бюджетних установ, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.11.2013 № 947 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 05.12.2013 № 2063/24595 (далi — Положення).
   
   Пунктом 5 роздiлу II Положення визначено, що тара облiковується за вартiстю, зазначеною у вiдповiдних документах постачальникiв. При поверненнi або реалiзацiї тари рiзниця мiж балансовою вартiстю i вартiстю реалiзацiї (передачI) вiдноситься на фактичнi видатки або доходи установи вiдповiдно.
   
   У фiнансовiй та бюджетнiй звiтностi вiдповiднi операцiї вiдображаються згiдно з вимогами Порядку складання фiнансової та бюджетної звiтностi розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 24.01.2012 № 44 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.02.2012 за № 196/20509.
   
   Використання власних надходжень бюджетних установ здiйснюється вiдповiдно до вимог частини четвертої статтi 13 Бюджетного кодексу України.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6131 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам