Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О начислении износа на необоротные активы бюджетных учреждений

О начислении износа на необоротные активы бюджетных учреждений   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.12.2004 р. N 07-04/2485-10920
   
   
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Управлінням
   Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
   та Севастополі Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, обласним,
   Київському та Севастопольському міським фінансовим управлінням
   
   
Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ
   
   Державне казначейство України у зв'язку із закінченням 2004 року надає роз'яснення щодо порядку нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ.
   
   Відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680, на необоротні активи установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється нарахування зносу. Знос об'єктів (предметів) необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях без копійок за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані або побудовані) у відповідності до встановлених норм.
   
   Знос визначається і обліковується на будинки й споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, робочу худобу, транспортні засоби, інструменти, прилади, виробничий (включаючи пристрої) і господарський інвентар, багаторічні насадження, які досягли експлуатаційного віку.
   
   Знос не нараховується на такі необоротні активи: земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель; будинки й споруди, які є унікальними пам'ятками архітектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, діючі та недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та лабораторіях і використовуються з навчальною та науковою метою; продуктивну та племінну худобу, службових собак, декоративних і піддослідних тварин; багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку; сценічно-постановочні засоби; документацію з типового проектування; фільмофонди; експонати тваринного світу (в зоопарках та інших аналогічних установах); бібліотечні фонди; музейні і художні цінності; малоцінні необоротні матеріальні активи; білизну, постільні речі, одяг та взуття; природні ресурси; тимчасові нетитульні споруди; матеріали довготривалого використання для наукових потреб; необоротні матеріальні активи спеціального призначення.
   
   Знос не визначається також за необоротними активами установ, які знаходяться за кордоном.
   
   На необоротні активи, що знаходяться на складі, нарахування зносу здійснюється в загальному порядку.
   
   Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів відображається на рахунку 13 "Знос необоротних активів" Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ з розподілом на субрахунки 131 "Знос основних засобів", 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів", 133 "Знос нематеріальних активів".
   
   Для нарахування зносу необоротні активи поділяються на 3 групи.
   
   Група 1 об'єднує необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 103, 106 (підгрупа 4). Це будинки, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування). До цієї групи норма зносу становить 5 % відсотків до первісної вартості.
   
   Групу 2 складають основні засоби, що обліковуються на субрахунках 104 (крім підгруп 1, 2), автомобільний транспорт і запчастини до нього, що обліковуються на субрахунку 105, інструменти та інвентар на субрахунку 106 (крім підгрупи 4), необоротні активи субрахунку 117. Це автомобільний транспорт та вузли (запасні частини, вартість яких за одиницю становить понад 500 гривень), меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до нього, інвентарна тара. До цієї групи норма зносу становить 25 % відсотків до первісної вартості.
   
   Групу 3 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (підгрупи 1, 2), 105 (крім автомобільного транспорту і запчастин до нього), 107 (підгрупа 1), 108 (в частині багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку), 121, 122. Це будь-які інші необоротні активи, не включені до груп 1 і 2. До цієї групи норма зносу становить 15 % відсотків до первісної вартості.
   
   Суми нарахованого зносу відображаються у інвентарних картках обліку необоротних активів типової форми ОЗ-6 (бюджет) та ОЗ-8 (бюджет). Для обрахування щорічного зносу застосовується типова форма ОЗ-12 (бюджет) "Відомість нарахування зносу на необоротні активи".
   
   Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах типової форми N ОЗ-6 (бюджет) застосовується для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського інвентарю та інших об'єктів основних засобів.
   
   Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень) типової форми N ОЗ-8 (бюджет) застосовується для індивідуального обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд).
   
   Відомість нарахування зносу на основні засоби типової форми N ОЗ-12 (бюджет) застосовується для обрахування суми зносу основних засобів відповідно до норм зносу, встановлених в процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 % вартості основних засобів.
   
   На загальну суму нарахованого зносу складається меморіальний ордер, дані якого заносяться в книгу "Журнал-головна".
   
   Типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкція з їх складання затверджені спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 N 125/70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.12.97 за N 612/2416.
   
   У бухгалтерському обліку нарахування суми зносу відображається проведенням за дебетом субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах" та кредитом субрахунків рахунку 13 "Знос необоротних активів".
   
   У формі фінансової звітності N 1 "Баланс" суми зносу відображаються у рядках 111, 121, 131.
   
   Якщо первісна вартість необоротних активів (за якими проводиться нарахування зносу) була змінена у попередні експлуатаційні періоди (шляхом проведення дооцінки або уцінки), то знос нараховується на відновлювальну вартість.
   
   Нарахування зносу на необоротні активи за 2004 рік здійснюється без застосування понижуючого коефіцієнту.
   
   Заступник Голови
О. О. Чечуліна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам