Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О начислении износа на необоротные активы бюджетных учреждений

О начислении износа на необоротные активы бюджетных учреждений   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.12.2005 p. № 07-04/2362-11163

   
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
   
   Управління Державного казначейства в Автономній Республіці
   Крим, областях, містах Києві та Севастополі
   
   Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні,
   Київське та Севастопольське міські фінансові управління
   
Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ

   Відповідно до погоджених з Кабінетом Міністрів України пропозицій Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України щодо нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ (лист Міністерства фінансів України від 21.12.2004 №31-03190-3-8/11336), Державне казначейство України надає роз’яснення стосовно порядку нарахування бюджетними установами зносу на необоротні активи та відображення його в бухгалтерському обліку за 2005 рік.
   
   Нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ не носить на меті створення резерву для відновлення необоротних активів. Суми нарахованого зносу відображають зменшення вартості активів та відповідно сум фондів у необоротних активах. За економічною сутністю суми нарахованого зносу є показником того, через який час необоротний актив втрачає свою вартість і повинен відповідати строку фізичного зношення.
   
   Знос об’єктів (предметів) необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях без копійок за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані або побудовані).
   
   Для нарахування зносу необоротні активи поділяються на 3 групи, за якими закріплені відповідні субрахунки.
   
   Групу 1 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 103, 106 (підгрупа 1). Це будинки, споруди, їх структурні компоненти (в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування) та передавальні пристрої.
   
   Групу 2 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (крім підгруп 1, 2), автомобільний транспорт на субрахунку 105, інструменти та інвентар на субрахунку 106 (крім підгрупи 1), необоротні активи на субрахунку 117. Це автомобільний транспорт та вузли, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до нього, інвентарна тара.
   
   Групу 3 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (підгрупи 1, 2), 105 (крім автомобільного транспорту), 107 (підгрупа 1), 108 (в частині багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку), 121, 122. Це будь-які інші необоротні активи, не включені до груп 1 і 2.
   
   Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної групи необоротних активів на кінець звітного року:
   
   група 1 – 5 відсотків;
   група 2 – 25 відсотків;
   група 3 – 15 відсотків.
   
   На необоротні активи, що знаходяться на складі, нарахування зносу здійснюється у загальному порядку.
   
   Нарахований знос у розмірі 100 відсотків вартості на об’єкти, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для списання їх за причиною повного зносу.
   
    При проведенні індексації необоротних активів одночасно проводиться індексація суми зносу, нарахованого на необоротні активи, яка склалася на момент проведення індексації.
   
   Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 відсотків вартості необоротних активів.
   
   Знос не нараховується на такі необоротні активи:
   
   1) земельні ділянки;
   2) капітальні витрати на поліпшення земель;
   3) будинки й споруди, які є унікальними пам’ятками архітектури та мистецтва;
   4) обладнання, експонати, зразки, діючі та недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та лабораторіях і використовуються з навчальною та науковою метою;
   5) продуктивну та племінну худобу, службових собак, декоративних і піддослідних тварин;
   6) багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку;
   7) сценічно-постановочні засоби;
   8) документацію з типового проектування;
   9) фільмофонди;
   10) музейні і художні цінності;
   11) експонати тваринного світу (в зоопарках та інших аналогічних установах);
   12) бібліотечні фонди;
   13) малоцінні необоротні матеріальні активи;
   14) білизну, постільні речі, одяг та взуття;
   15) тимчасові нетитульні споруди;
   16) природні ресурси;
   17) матеріали довготривалого використання для наукових потреб;
   18) необоротні матеріальні активи спеціального призначення.
   
   Знос не визначається також за необоротними активами установ, які знаходяться за кордоном.
   
   Знос необоротних активів відображається на рахунку 13 “Знос необоротних активів” Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, з розподілом на субрахунки:
   
   131 “Знос основних засобів”;
   132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”;
   133 “Знос нематеріальних активів”.
   
   Суми нарахованого зносу відображаються в інвентарних картках обліку необоротних активів типової форми ОЗ-6 (бюджет) та ОЗ-8 (бюджет).
   
   Для обрахування щорічного зносу на необоротні активи застосовується типова форма ОЗ-12 (бюджет) “Відомість нарахування зносу на основні засоби”, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 №125/70 “Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.97 за №612/2416.
   
   На загальну суму нарахованого зносу складається меморіальний ордер №17, дані якого заносяться в книгу “Журнал-головна”.
   
   Бухгалтерські проведення щодо нарахування зносу, відображення сум нарахованого зносу при безоплатному отриманні та списанні необоротних активів викладено у розділі 1 Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 №61 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за №497/4718 (у редакції наказу, затвердженого Державним казначейством України від 14.02.2005 №28 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 за №288/10568).
   
    У формі фінансової звітності №1 “Баланс” суми нарахованого зносу відображаються у рядках 111, 121, 131.
   
   Заступник Голови
О.О.Чечуліна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам