Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О начислении износа на библиотечные фонды

О начислении износа на библиотечные фонды   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.08.2010 р. № 17-04/1958-14531
   
   Державне казначейство України розглянуло лист Міністерства культури і туризму України <...> та повідомляє наступне.
   
   Відповідно до статті 16 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів.
   
   Державний бібліотечний фонд України складається з фондів бібліотек, що є у державній і комунальній власності, фондів бібліотек самоврядних організацій, взаємопов'язаних скооперованим комплектуванням, єдиним довідково-пошуковим апаратом, системою депозитарного зберігання, перерозподілу та взаємовикористання фондів і відображає науковий, культурний, інформаційний потенціал суспільства.
   
   Особливо цінні, рідкісні документи та колекції включаються до Державного реєстру національного культурного надбання України згідно з положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
   
   Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Національного архівного фонду України згідно з Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".
   
   Пунктом 2 Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.92 р. № 466, визначено, що до державного реєстру заносяться документальні пам'ятки - унікальні акти державності, інші важливі архівні матеріали, кіно-, фото- і фотодокументи, старовинні рукописи, рідкісні друковані видання.
   
   Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" унікальним документом є документ Національного архівного фонду, що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу і визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину.
   
   Згідно з пунктом 7.3 Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за № 459/4680 (далі - Інструкція), знос не нараховується на пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках, згідно із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" тощо, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання.
   
   Відповідно до пункту 7.7 Інструкції знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).
   
   Зважаючи на викладене, підходи до нарахування зносу на бібліотечні фонди, в тому числі і на цінні, рідкісні документи та колекції, які включаються до Державного реєстру національного культурного надбання України, визначено Інструкцією.
   
   Перший заступник Голови
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам