Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О получении безвозмездно необоротных активов от других учреждений

О получении безвозмездно необоротных активов от других учреждений   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.07.2012 р. № 17-09/1671-10392
   (Витяг)
   
   <...>
   
   Питання передачі об'єктів права державної та комунальної власності регулюються Положенням про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 (далі - Положення).
   
   Відповідно до пункту 4 Положення передача об'єктів права державної власності здійснюється за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном і Фондом державного майна.
   
   Згідно з пунктом 1.24 Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 № 459/4680, необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня.
   
   Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Оцінка необоротних активів здійснюється відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". При отриманні необоротних активів, що були у користуванні, вказується процент їх зносу. Дані акта відображаються в бухгалтерському обліку. Одночасно проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в активі прийняття цінностей.
   
   Необоротні активи, отримані безоплатно від інших установ, зараховуються на баланс установи за первісною (відновлювальною) вартістю установи, що їх передала, з наведенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.
   
   Відображення в бухгалтерському обліку зазначених операцій здійснюється відповідно до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за № 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005 № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 за № 288/10568).
   
   Отримані надходження у натуральній формі в бухгалтерському обліку бюджетних установ відображаються на субрахунку 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ". Видатки за такими надходженнями відображаються за субрахунком 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень".
   
   Слід зазначити, що з метою недопущення розбіжностей у звіті про виконання бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів відображення зазначених операцій необхідно проводити за один і той же звітний період.
   
   Перший заступник Голови
О. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам