Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке безвозмездной передачи объектов права государственной собственности

О порядке безвозмездной передачи объектов права государственной собственности   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.05.2014 р. № 17-09/502-12309
   
   Щодо порядку безоплатної передачі об'єктів права державної власності
   
   Державна казначейська служба України (далі - Казначейство України) розглянула лист <...> та в межах компетенції повідомляє.
   
   Порядок безоплатної передачі об'єктів права державної власності із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі - органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (далі - самоврядні організації), до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій визначено Положенням про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 (далі - Положення № 1482).
   
   Відповідно до пункту 10 Положення № 1482 операції з передачі державного майна відображаються у бухгалтерському обліку в порядку, визначеному Мінфіном.
   
   Згідно з пунктом 11.16 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.12.2012 № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за № 130/22662, у разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі згідно з додатком 34 до Порядку.
   
   Розпорядники бюджетних коштів забезпечують законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі згідно із законодавством.
   
   Відображення у бухгалтерському обліку бюджетних установ безоплатно отриманих об'єктів права державної власності здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ (додаток 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1214/23746).
   
   Пунктом 3.5.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 196/20509 (далі - Порядок № 44), зокрема, визначено, що бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, які відповідно до законодавства уповноважені розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів та використовують, зокрема, кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів складається форма бюджетної звітності "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 5 до Порядку № 44).
   
   Звертаємо увагу, що пунктом 1.2 Порядку використання програмно-апаратних комплексів та обладнання системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 19.11.2012 № 1968 (далі - Порядок № 1968 Центральної виборчої комісії), визначено, що після завершення роботи системи відеоспостереження зберігання програмно-апаратних комплексів забезпечується відповідною Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на підставі укладених із Центральною виборчою комісією договорів про безоплатне відповідальне їх зберігання.
   
   Враховуючи зазначене, здійснення передачі Центральною виборчою комісією програмно-апаратних комплексів та обладнання системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення <...> відповідно до Положення № 1482, можливе у разі внесення відповідних змін до Порядку № 1968 Центральної виборчої комісії.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам