Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке отчуждения и списания объектов государственной собственности

О порядке отчуждения и списания объектов государственной собственности   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.04.2013 р. № 17-08/714-7868
   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <...> та в межах компетенцiї повiдомляє наступне.
   
   Згiдно з частиною 2 статтi 5 Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» Кабiнет Мiнiстрiв України, здiйснюючи управлiння об’єктами державної власностi, визначає порядок вiдчуження та списання об’єктiв державної власностi.
   
   Механiзм списання об’єктiв державної власностi, якими є об’єкти незавершеного будiвництва (незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи), матерiальнi активи, що вiдповiдно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) визначає Порядок списання об’єктiв державної власностi, затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України вiд 08.11.2007 р. № 1314 (далi — Порядок).
   
   Пунктом 5 Порядку визначено, що списання майна здiйснюється суб’єктом господарювання, на балансi якого воно перебуває, на пiдставi прийнятого суб’єктом управлiння рiшення про надання згоди на його списання.
   
   Списання повнiстю амортизованих основних фондiв (засобiв), iнших необоротних матерiальних активiв суб’єкта господарювання, первiсна (переоцiнена) вартiсть яких становить менш як 10 тис. гривень, здiйснюється за рiшенням керiвника такого суб’єкта вiдповiдно до цього Порядку (за винятком пiдприємств, щодо яких прийнято рiшення про приватизацiю).
   
   Тобто списання iнших необоротних матерiальних активiв, первiсна (переоцiнена) вартiсть яких становить менше як 10 тис. гривень, здiйснюється за рiшенням керiвника бюджетної установи.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам