Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке проведения инвентаризации имущества бюджетных учреждений

О порядке проведения инвентаризации имущества бюджетных учреждений   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.04.2014 р. № 17-04/420-10331
   
   Щодо порядку проведення інвентаризації майна бюджетних установ
   
   <...>
   
   Єдині вимоги щодо порядку проведення інвентаризації майна бюджетних установ встановлені в Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженій наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168 (далі - Інструкція).
   
   Пунктом 17.1 Інструкції визначено, що виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками матеріальних цінностей і грошових коштів з даними бухгалтерського обліку регулюються установою в такому порядку: основні засоби, цінні папери, грошові кошти та інші матеріальні цінності, які виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів за спеціальним фондом з подальшим установленням причин виникнення лишків і винних у цьому осіб.
   
   Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси в бюджетних установах визначено Положенням з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2013 № 947 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.12.2013 № 2063/24595 (далі - Положення).
   
   Пунктом 3 розділу II Положення визначено, що у разі якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю з подальшим коригуванням до первісної вартості відповідно до пункту 2 цього розділу.
   
   Зміна вартості запасів та їх переоцінка здійснюється відповідно до розділу IV Порядку № 947.
   
   Відображення у бухгалтерському обліку бюджетних установ сум лишків, виявлених при інвентаризації, та переоцінки виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеної у додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1214/23746.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам