Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке возврата суммы излишне уплаченного налога

О порядке возврата суммы излишне уплаченного налога   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.07.2005 р. N 07-06/1360-5899
   
   
Управлінню Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі
   
   
Щодо надання роз'яснень
   
   Державне казначейство України, враховуючи численні звернення підвідомчих органів, надає роз'яснення стосовно питань, які виникають в процесі виконання наказу Державного казначейства України від 04.05.2005 N 82 "Про затвердження форми рішення та Порядку перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 N 614/10894.
   
   Повернення платникам надміру перерахованих до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб, нарахування та перерахування штрафів на користь платника податку за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит, регулюються наступними нормативно-правовими актами:
   
   - Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" (статті 18 і 20);
   
   - постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 N 127 "Про затвердження Порядку нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб";
   
   - наказом Державного казначейства України від 04.05.2005 N 82 "Про затвердження форми рішення та Порядку перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 N 614/10894;
   
   - Порядком взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) платникам податків (пункти 7, 10, 11), затвердженим спільним наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 03.02.2005 N 58/78/22 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.02.2005 за N 247/10527.
   
   Питання, що виникають у територіальних органів Державного казначейства
   
   1. З якого періоду нараховуються штрафи?
   
   Відповідно до пункту 18.8 статті 18 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" сума надміру сплаченого податку підлягає поверненню платнику протягом 60 календарних днів від дня отримання податковим органом його декларації. Після закінчення зазначеного періоду нараховується штраф.
   
   Оскільки вказаний вище Закон України набрав чинності з 1 січня 2004 року, нарахування штрафів здійснюється за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит, згідно з річними деклараціями про майновий стан і доходи за 2004 рік.
   
   2. Джерела перерахування сум штрафів:
   
   1) за рахунок зменшення доходів відповідних бюджетів, до яких зараховується податок з доходів фізичних осіб, а саме: перерахування сум штрафів здійснюється з рахунку, на який зараховується цей податок до його розподілу між рівнями відповідних місцевих бюджетів (рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету");
   
   2) сума штрафу стягується у безспірному порядку з бюджетного рахунку, призначеного для утримання відповідного податкового органу, за КЕКВ 1139 "Оплата інших послуг та інші видатки".
   
   3. Чи зобов'язаний орган Державного казначейства здійснювати розмежування вини податкового та фінансового органу, якщо порушення граничних термінів подання висновків допущено обома цими органами одночасно, і у якій пропорції здійснюється таке розмежування?
   
   Порядком взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) платникам податків (пункт 7), затвердженим спільним наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 03.02.2005 N 58/78/22 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.02.2005 за N 247/10527, встановлено терміни передавання, приймання, погодження, висновків податковими органами і фінансовими органами в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), належних місцевому бюджету.
   
   Штраф за несвоєчасне повернення надміру сплаченої суми податку з доходів фізичних осіб перераховується за рахунок зменшення доходів бюджету, до якого зараховується такий податок, або з бюджетного рахунку, призначеного для утримання відповідного податкового органу, зважаючи на те, який з органів першим порушив терміни передавання, приймання, погодження висновків.
   
   Вважаємо, що розмежування вини кожного з названих органів не відноситься до компетенції Державного казначейства України. Питання визначення долі вини повинно вирішуватись між податковими та фінансовими органами, в тому числі у судовому порядку.
   
   4. Які дії органів Державного казначейства у випадку, якщо граничні терміни повернення податку порушено з вини платника податку?
   
   Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" не передбачено нарахування штрафу на користь платника у разі, якщо затримка при поверненні суми податку виникла з вини платника.
   
   У такому випадку податкові органи повинні робити відповідну відмітку у висновку на повернення податку.
   
   5. Податок з доходів фізичних осіб повертається платникам готівкою по реєстру через установи банків або відділення поштового зв'язку окремими частками. Банк не виплачує кошти до отримання суми в повному обсязі.
   
   У разі, коли висновок на повернення податку не може бути виконаний у повному обсязі у зв'язку з відсутністю коштів на бюджетному рахунку, орган Державного казначейства готує платіжне доручення на перерахування частини коштів на рахунок банку або підприємства поштового зв'язку. Одночасно з перерахуванням коштів до банку або підприємства поштового зв'язку передається реєстр одержувачів коштів, сформований органом Держказначейства у межах суми коштів, перерахованої платіжним дорученням. При цьому використовується реєстр одержувачів, переданий податковим органом в електронному вигляді.
   
   6. Яким чином органи казначейства повинні надіслати платнику податків рішення про нарахування штрафу за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб та повідомлення про зарахування належних для перерахування сум штрафів, якщо у висновках та реєстрах платників відсутня інформація про місце проживання або місцезнаходження платників?
   
   До виконання приймаються лише ті висновки, в яких заповнені всі реквізити, в тому числі вказано місцезнаходження платника податку.
   
   7. Чи потрібно погоджувати рішення про перерахування штрафів за рахунок зменшення доходів бюджетів з фінансовими органами, враховуючи, що відповідно п. 2 ст. 78 Бюджетного кодексу України органи Державного казначейства ведуть облік всіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, а повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету, здійснюють лише за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними фінансовими органами?
   
   Перерахування штрафів не є поверненням помилково чи надмірно сплачених коштів, тому рішення про перерахування сум штрафу не погоджується з фінансовим органом.
   
   8. В якій черговості має бути прийнятий платіжний документ по перерахуванню штрафів органом Державного казначейства на виконання, якщо податковим органом надано в цей день інші платіжні документи?
   
   Виконання платіжних документів здійснюється в черговості їх надходження до органів Державного казначейства.
   
   9. Чи розповсюджується положення Порядку примусового списання (стягнення) коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України від 05.10.2001 N 175 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2001 за N 1001/6192, на порядок безспірного стягнення з податкового органу суми штрафу, нарахованого органом Державного казначейства за порушення граничного строку повернення податку з вини такого податкового органу?
   
   Згідно із вказаним Порядком (підпункт 1.1 пункту 1) цей Порядок регулює відносини, які виникають у разі примусового списання коштів з рахунків розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів, тобто при списанні коштів, що здійснюється стягувачем на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.
   
   Отже, положення вищеназваного Порядку не можуть розповсюджуватися на відносини, які виникають при стягненні в безспірному порядку з бюджетного рахунку, призначеного для утримання відповідного податкового органу, відповідно до частини другої підпункту 20.4.3 пункту 20.4 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".
   
   Проте, в процесі стягнення в безспірному порядку коштів з бюджетних рахунків, призначених для утримання відповідних податкових органів, органами Державного казначейства виконуються процедури, аналогічні тим, що передбачені вищеназваним Порядком.
   
   Крім того, слід врахувати наступне. Для проведення примусового списання (стягнення) коштів з рахунку, відкритого податковому органу в органі Державного казначейства, працівник структурного підрозділу органу Державного казначейства, який обслуговує даного розпорядника коштів, реєструє в бухгалтерському обліку його зобов'язання. Зобов'язання реєструються на підставі рішення про нарахування штрафів з метою здійснення безспірного списання коштів. Після проведення на підставі меморіального ордеру безспірного списання коштів з рахунку податкового органу, один примірник рішення про нарахування штрафів передається відповідному податковому органу разом з випискою з рахунку. На підставі зазначених документів розпорядник повинен скласти та подати до органу Державного казначейства коригуючі реєстри.
   
   Органи Державного казначейства не проводять оплату рахунків податкових органів до моменту подання коригуючих реєстрів.
   
   У разі відсутності залишків асигнувань за КЕКВ 1139 "Оплата інших послуг та інші видатки", органи Державного казначейства України надсилають відповідним податковим органам разом з рішенням про нарахування штрафів повідомлення про необхідність вжиття заходів для виконання зазначеного рішення.
   
   10. На підставі якого документа проводити списання коштів з реєстраційних рахунків податкових органів?
   
   Стягнення у безспірному порядку з бюджетного рахунку, призначеного для утримання відповідного податкового органу, здійснюється органами Державного казначейства на підставі меморіального ордеру, оформленого на виконання рішення.
   
   11. Як бути у випадку, якщо на рахунок податкового органу накладено арешт?
   
   У такому випадку орган Держказначейства надсилає платнику рішення про нараховану суму штрафу та повідомлення про неможливість перерахування суми штрафу до закінчення терміну, на який призупинено операції на реєстраційному рахунку податкового органу.
   
   12. Чи несуть відповідальність органи Державного казначейства, якщо порушення строків повернення відбулось у зв'язку з відсутністю коштів на рахунках з обліку надходжень місцевих бюджетів?
   
   Відповідальність органів Держказначейства визначена Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" (підпункт 20.4.4 пункт 20.4 статті 20).
   
   13. Якими нормативно-правовими документами необхідно керуватись в своїй діяльності органам Держказначейства при перерахуванні штрафів на користь платників, зокрема при стягненні суми штрафу з рахунку податкового органу?
   
   Відповідно до статті 25 Бюджетного кодексу України Державне казначейство України здійснює безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування.
   
   Згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" органи Держказначейства здійснюють нарахування штрафів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перерахування сум штрафів здійснюється за рахунок зменшення доходів бюджетів або сума штрафів стягується з рахунку податкового органу.
   
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 N 127 органи Держказначейства приймають рішення про нарахування штрафу. Визначення порядку перерахування сум штрафів згідно із пунктом 6 названої постанови покладено на Державне казначейство України.
   
   Тобто, на органи Держказначейства покладено повноваження по розрахунку суми штрафу, визначення джерела сплати такої суми на користь платника та перерахування відповідних коштів платнику.
   
   Крім того, звертаємо увагу, що управлінням Державного казначейства при поданні до Державного казначейства України бюджетних запитів на 2006 рік слід передбачити асигнування на витрати, пов'язані з нарахуванням та перерахуванням штрафів.
   
   Заступник Голови
О. О. Чечуліна

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29438 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам