Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке зачисления поступлений средств по возмещению земельного налога и отражении в бухгалтерском учете расчетов по налогу на землю

О порядке зачисления поступлений средств по возмещению земельного налога и отражении в бухгалтерском учете расчетов по налогу на землю   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.05.2010 р. № 15-04/1166-8951

   Державне казначейство України розглянуло лист <...> стосовно порядку зарахування надходжень коштів з відшкодування земельного податку та відображення у бухгалтерському обліку розрахунків з податку на землю та повідомляє таке.
   
   Основним документом, що регулює земельні відносини в Україні, є Земельний кодекс України, а справляння плати за землю здійснюється відповідно до Закону України "Про плату за землю". Статтею 2 зазначеного Закону передбачено, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі. Згідно зі статтею 12 цього ж Закону установи, які користуються пільгами щодо земельного податку та здають в оренду окремі будівлі або їх частини, податок на земельні ділянки, зайняті цими будівлями (їх частинами), сплачують у встановлених розмірах на загальних підставах, тобто втрачають зазначені пільги.
   
   Відповідно до частини 1 статті 797 Цивільного кодексу України плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою.
   
   Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, регулюються положенням Закону України "Про оренду державного та комунального майна", якщо інше не передбачено законодавством та договором оренди.
   
   Взаємовідносини балансоутримувача (орендодавця) з орендарем регулюються договором, який укладається у письмовій формі та відповідає вимогам чинного законодавства України.
   
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" надходження від плати за оренду майна, що належить бюджетним установами, відносяться до третьої підгрупи першої групи власних надходжень.
   
   За умовами договору оренди плата за оренду майна, що складається з плати за користування будівлею та плати за користування земельною ділянкою, зараховується орендарем на рахунок 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119, у розрізі кодів класифікації доходів бюджету, відкритий в органах Держказначейства на ім'я балансоутримувача.
   
   Відповідно до підпункту "а" підпункту 1.3.5 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 25.11.2008 № 495 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2008 за № 79/16095, сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства здійснюється за КЕКВ 1135 "Інші видатки".
   
   Згідно з Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за № 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005 № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 за № 288/10568), проводяться такі бухгалтерські проведення:
   
№ з/п Зміст операції Кореспонденція субрахунків
дебет кредит
1 Нараховано земельний податок 811 641
2 Перераховано земельний податок до бюджету 641 323
3 Нараховано орендну плату (плата за користування будівлею та плата за користування земельною ділянкою) 364 711
4 Надійшла орендна плата на рахунок бюджетної установи 323 364
   
   З огляду на те, що з 01.01.2010 року відповідно до наказу Державного казначейства України від 09.01.2009 № 3 "Про внесення змін до деяких наказів Державного казначейства України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2009 за № 41/16057, вступили у дію положення глави 11 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за доходам та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 № 131 (у редакції наказу Державного казначейства України від 03.03.2008 № 80), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 67/5258, лист Державного казначейства України від 31.07.2006 № 3.4-04/1354-7158 вважати таким, що втратив чинність.
   
   Заступник Голови
С. Ласіков

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам