Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении кодов экономической классификации расходов при выплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему (распорядителю имущества)

О применении кодов экономической классификации расходов при выплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему (распорядителю имущества)   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.01.2014 р. № 17-08/45-1353
   
   Щодо застосування кодів економічної класифікації видатків при виплаті грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна)
   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <…> щодо застосування кодів економічної класифікації видатків при виплаті грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) і в межах компетенції повідомляє.
   
   Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон) арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника (частини 1, 2 статті 4).
   
   Статтею 22 Закону передбачено, що під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
   
   Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п’ятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два місяці (абзац перший ч. 1, ч. 2).
   
   Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду (частина 1 статті 115).
   
   Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна (ч. 2 статті 115 Закону).
   
   Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 р. за № 456/20769, оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осіб та суб’єктів господарювання) з аудиту, юридичних, інформаційно-обчислювальних, консультативних та консалтингових послуг проводиться за кодом економічної класифікації видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (2.2.4-1).
   
   Перший заступник Голови
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам