Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении кодов экономической классификации расходов

О применении кодов экономической классификации расходов   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.06.2013 р. № 17-08/1257-14258
   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <...> щодо застосування кодiв економiчної класифiкацiї видаткiв i в межах компетенцiї повiдомляє.
   
   Згiдно iз частиною 2 статтi 4 Бюджетного кодексу України (далi — Кодекс) бюджетна система України i Державний бюджет України встановлюються виключно Кодексом та законом про Державний бюджет України.
   
   Якщо iншим нормативно-правовим актом бюджетнi вiдносини визначаються iнакше. нiж у Кодексi, застосовуються вiдповiднi норми Кодексу.
   
   Вiдповiдно до пунктiв 1.1 та 1.2 Інструкцiї щодо застосування економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 12.03.2012 № 333, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 27.03.2012 за № 456/20769 (зi змiнами), економiчна класифiкацiя видаткiв бюджету призначена для чiткого розмежування видаткiв бюджетних установ та одержувачiв бюджетних коштiв за економiчними характеристиками операцiй, якi здiйснюються вiдповiдно до функцiй держави та мiсцевого самоврядування.
   
   Економiчна класифiкацiя видаткiв бюджету забезпечує єдиний пiдхiд до всiх учасникiв бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.
   
   Видатки на проведення торгiв iз закупiвлi товарiв, робiт та послуг (а саме: видатки на розробку i розсилання документацiї конкурсних торгiв, запрошення до участi в процедурах закупiвель та пiдготовцi засiдань комiтету з конкурсних торгiв iз закупiвлi товарiв, робiт i послуг тощо) здiйснюються за вiдповiдними кодами економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету залежно вiд економiчної сутi платежу.
   
   Оплата послуг стороннiх фахiвцiв (адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осiб та суб’єктiв господарювання) зi створення та розмiщення рекламної та iнформацiйної продукцiї здiйснюється за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крiм комунальних)» (пункт 2.2.4-1).
   
   В. о. Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам