Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении отдельных требований Типового положения о бухгалтерской службе бюджетного учреждения

О применении отдельных требований Типового положения о бухгалтерской службе бюджетного учреждения   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.05.2011 р. № 17-04/1302-7036
   
   Про надання роз'яснень

   Державне казначейство України на численні звернення органів Державного казначейства України, фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів щодо застосування окремих вимог Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 (далі - Типове положення), повідомляє.
   
   1. Типове положення визначає завдання та функціональні обов'язки бухгалтерської служби бюджетної установи, повноваження її керівника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.
   
   Відповідно до підпункту 12 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі - Кодексу) бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.
   
   Частиною третьою статі 56 Кодексу встановлено, що завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах - головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються за погодженням з Державним казначейством України відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.
   
   2. При погодженні призначення кандидата на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, яка є головним розпорядником бюджетних коштів, але не має у своєму підпорядкуванні підвідомчих установ, його професійно-кваліфікаційний рівень повинен відповідати вимогам, визначеним у підпункті 2 пункту 11 Положення.
   
   Тобто кандидат на посаду головного бухгалтера такої бюджетної установи повинен мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менше як три роки, оскільки очолювана ним бухгалтерська служба не здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності підвідомчих установ.
   
   3. Особа, яка претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи недержавного органу або його апарату і має у підпорядкуванні інші бюджетні установи, повинна відповідати таким професійно-кваліфікаційним вимогам: вища освіта в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менше як п'ять років.
   
   Особа, яка претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи недержавного органу або його апарату і не має у підпорядкуванні інші бюджетні установи, повинна відповідати таким професійно-кваліфікаційним вимогам: вища освіта в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менше як три роки.
   
   4. Відповідно до пункту 2 Типового положення бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи, - департамент, управління, відділ, сектор або в бюджетній установі вводиться посада спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби.
   
   Згідно з пунктом 9 Типового положення керівником бухгалтерської служби є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним керівникові бюджетної установи або його заступникові.
   
   Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 11 цього Типового положення, керівником бюджетної установи за погодженням з Державною казначейською службою.
   
   Погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера (спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби) здійснюється відповідно до Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.02.2011 № 214 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.03.2011 за № 281/19019 (далі - Порядок).
   
   5. Пунктом 8 Порядку передбачено, зокрема, що Картка погодження (додаток 1 до Порядку) оформляється органом Державної казначейської служби України у разі, коли документи, які додаються до подання про призначення головного бухгалтера, оформлено з дотриманням встановленого законодавством порядку.
   
   Тобто, у Картці погодження відображаються результати проведеної співбесіди. При звільненні головного бухгалтера співбесіда з ним не проводиться, тому Картка погодження не оформляється.
   
   6. Згідно з пунктом 17 Типового положення, у разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на заступника головного бухгалтера, а у разі відсутності заступника головного бухгалтера відповідно до наказу керівника бюджетної установи - на іншого працівника бухгалтерської служби. Процедура погодження призначення у таких випадках не застосовується.
   
   7. Відповідно до статті 20 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" сільська, селищна, районна в місті, міська, районна територіальна виборча комісія підпорядковується відповідній міській, районній, обласній територіальній виборчій комісії.
   
   Порядком залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового та технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 20.09.2010 № 357, встановлено, що із залученими працівниками територіальними виборчими комісіями укладається цивільно-правовий договір за встановленою формою.
   
   У разі залучення для роботи у територіальній виборчій комісії бухгалтера, касира чи інших фахівців, на яких безпосередньо покладається обов'язок зберігання, перевезення або використання в цій комісії переданих їм матеріальних цінностей чи грошових коштів, з такими фахівцями окремо укладається договір про матеріальну відповідальність. Оплата послуг залучених працівників здійснюється територіальною виборчою комісією на підставі акта наданих послуг.
   
   Враховуючи, що члени виборчої комісії, в тому числі і бухгалтер, виконують свої повноваження не на постійній основі, а тільки протягом виборчого процесу, відповідно до умов цивільно-правового договору, погодження їх призначення та звільнення органом Державної казначейської служби не проводиться.
   
   8. У пункті 14 Порядку визначено, що до подання про звільнення з посади головного бухгалтера, в якому обґрунтовуються обставини, що перешкоджають перебуванню цієї особи на займаній посаді, додаються:
   
   проект розпорядчого документа про звільнення з посади, завізований керівником бюджетної установи;
   
   заява особи про звільнення за власним бажанням або пояснення особи, яка звільняється за порушення трудової дисципліни;
   
   матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються питання (у разі потреби);
   
   копія документа про результати оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, проведеної органом Державної казначейської служби України за місцем обслуговування цієї бюджетної установи відповідно до порядку, встановленого Міністерством фінансів України.
   
   Зважаючи на те, що формування та ведення особової справи здійснюється кадровою службою за місцем роботи головного бухгалтера, до органу Державної казначейської служби України надаються копії документів.
   
   В. о. голови
О. С. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам