Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О приобретении строительных материалов для текущего ремонта

О приобретении строительных материалов для текущего ремонта   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.11.2007 р. № 3.4-04/2416-15705
   
   Щодо придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту
   
   Державне казначейство України розглянуло <...> лист <...> та повiдомляє наступне.
   
   Вiдповiдно до Роз’яснень щодо застосування економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету, затверджених наказом Державного казначейства України вiд 04.11.2004 р. № 194 (в редакцiї наказу вiд 08.12.2006 р. № 330), оплата послуг стороннiх органiзацiй по проведенню ремонту примiщень вiдповiдно до укладених договорiв (згiдно з окремим кошторисом на проведення ремонту), включаючи придбання матерiалiв, якщо це передбачено договором, а також придбання матерiалiв для поточного ремонту, що здiйснюється власними силами установи (за наявностi окремого пiдроздiлу), якщо це передбачено кошторисом на проведення ремонту, здiйснюється за кодом економiчної класифiкацiї видаткiв (КЕКВ) 1137 «Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель, технiчне обслуговування обладнання».
   
   Видатки на придбання будiвельних матерiалiв розпорядником бюджетних коштiв здiйснюються за кодом економiчної класифiкацiї видаткiв (КЕКВ) 1131 «Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар».
   
   Таким чином, у разi якщо бюджетна установа здiйснює придбання будiвельних матерiалiв для поточного ремонту з метою подальшої передачi пiдряднiй органiзацiї на виконання поточного ремонту, то цi видатки здiйснюються за КЕКВ 1131.
   
   Заступник Голови
   
О. Чечулiна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам