Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О распространении требований Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" при осуществлении перечисления бюджетных средств с регистрационного счета получателя, открытого в органах Государственного казначейства Украины, на его текущий счет в банке за выполненные ремонтно-строительные работы хозяйственным способом

О распространении требований Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" при осуществлении перечисления бюджетных средств с регистрационного счета получателя, открытого в органах Государственного казначейства Украины, на его текущий счет в банке за выполненные ремонтно-строительные работы хозяйственным способом   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.08.2007 №3.4-06/1905-9897

   
Головні управління Державного казначейства України в АР Крим,
   областях, мм. Києві та Севастополі

   
Щодо надання роз’яснення

   Державне казначейство України на численні запити органів Державного казначейства щодо поширення вимог Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” при здійсненні перерахування бюджетних коштів з реєстраційного рахунку одержувача, відкритого в органах Державного казначейства України, на його поточний рахунок в банку за виконані ремонтно-будівельні роботи господарським способом повідомляє наступне.
   
   Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (далі – Закон) поширюється на підприємства, до яких відносяться державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, в статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.
   
   Згідно з частиною 1 статті 2 Закону, розпорядники державних коштів повинні застосовувати Закон до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 20 тисяч гривень, а робіт - 50 тисяч гривень.
   
   Господарський спосіб ведення будівельно-монтажних робіт передбачає проведення, робіт власними силами й засобами самого підприємства, тобто без залучення сто¬ронніх підрядних будівельних організацій.
   
   Таким чином, якщо будь-який структурний підрозділ організації не є окремою юридичною особою, виконання покладених на цей підрозділ функцій здійснюється на підставі документів, що регулюють функціонування організації (положення, статут), та безумовно не потребує укладання будь-яких договорів і, відповідно, проведення торгів. В цьому випадку, дія Закону не поширюється.
   
   У випадку залучення розпорядником державних коштів сторонніх організацій для виконання робіт на об’єктах в межах зазначеної програми або придбання матеріальних ресурсів та обладнання, необхідних для виконання робіт розпорядник державних коштів повинен здійснювати придбання товарів та виконання робіт шляхом проведення однієї з процедур державних закупівель, передбачених Законом.
   
   Щодо перерахування бюджетних коштів з реєстраційного рахунку одержувача, відкритого в органі Державного казначейства України, на його поточний рахунок, відкритий в установі банку, повідомляємо наступне.
   
    Зважаючи на гостру необхідність проведення ремонтних робіт до опалювального сезону, з метою уникнення надзвичайних ситуацій у зимовий період, а також зважаючи на обмеженість термінів підготовки до опалювального сезону, Державне казначейство України вважає за можливе у поточному 2007 році, здійснення перерахування коштів одержувачами бюджетних коштів при проведенні робіт господарським способом зі своїх реєстраційних рахунків, на рахунки, відкриті в установах банків.
   
   При цьому контроль за використанням коштів субвенції з державного бюджету при здійсненні робіт на об’єктах підприємств, які визначені одержувачами бюджетних коштів та виконують роботи господарським способом, забезпечується замовником заходу – уповноваженим підрозділом органу місцевого самоврядування або державної адміністрації шляхом погодження наказу підприємства на виконання робіт господарським способом та візування документів, які підтверджують фактичне виконання робіт та надаються як підтвердні документи до органів Державного казначейства.
   
   Одночасно повідомляємо, що вся відповідальність за цільове використання бюджетних коштів при проведенні робіт господарським способом, покладається на виконавців робіт та розпорядників бюджетних коштів, які виділяють асигнування (у мережі яких знаходяться підприємства).
   
   Звертаємо вашу увагу, що зазначений механізм діє лише до кінця 2007 року виключно на підприємствах, на яких виконання робіт пов’язане з попередженням аварій і запобіганням техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт, реконструкцію теплових мереж та котелень.
   
    Заступник Голови
С.А.Ласіков

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам