Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О регистрации и учете бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств

О регистрации и учете бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.10.2013 р. № 17-08/129-23632
   
   <...>
   
   За договором фiнансового лiзингу лiзингодавець зобов’язується набути у власнiсть рiч у продавця (постачальника) вiдповiдно до встановлених лiзингоодержувачем специфiкацiй та умов i передати її у користування лiзингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лiзинговi платежI).
   
   Згiдно з статтею 48 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштiв беруть бюджетнi зобов’язання та здiйснюють платежi тiльки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов’язань минулих рокiв, узятих на облiк органами, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв.
   
   Порядок реєстрацiї та облiку бюджетних зобов’язань розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв в органах Державної казначейської служби України затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.03.2012 р. № 309 та зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 20.03.2012 р. за № 419/20732 (далi — Порядок № 309).
   
   Пунктом 2.2 Порядку № 309 зазначено, що розпорядники бюджетних коштiв протягом 7 робочих днiв з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до вiдповiдного органу Казначейства України Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядникiв (одержувачiв) бюджетних коштiв i оригiнали документiв або їх копiї, засвiдченi в установленому порядку, що пiдтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.
   
   За довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дiї яких перевищує один бюджетний перiод (довгостроковi договори, бiльше одного року), суми в Реєстрi проставляються в межах планових показникiв поточного бюджетного перiоду на пiдставi даних календарного плану до довгострокового договору.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6119 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам