Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О внесении изменений в бюджетное законодательство в части казначейского обслуживания бюджетных средств

О внесении изменений в бюджетное законодательство в части казначейского обслуживания бюджетных средств   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.06.2014 р. № 17-09/576-14367
   
   Щодо внесення змін до бюджетного законодавства в частині казначейського обслуговування бюджетних коштів
   
   На виконання доручення Державна казначейська служба України (далі - Казначейство) розглянула лист щодо внесення змін до бюджетного законодавства в частині казначейського обслуговування бюджетних коштів та у межах компетенції повідомляє.
   
   Зміни до Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) та інших нормативно-правових актів, що регулюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, зокрема, в частині встановлення термінів оплати органами Казначейства платіжних доручень, наданими розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, механізму повернення платіжних доручень, термін дії яких минув, відповідальності органів Казначейства за неналежне розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів врегульовано бюджетним законодавством.
   
   Так, відповідно до статті 46 Кодексу органи Казначейства виконують платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів після встановлення бюджетних асигнувань, затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм, порядків використання бюджетних коштів, взяття бюджетних зобов'язань та отримання товарів, робіт та послуг.
   
   Згідно із частиною другою статті 48 Кодексу та пунктом 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228, розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.
   
   У разі скорочення бюджетних асигнувань розпорядники повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов'язань, які перевищують уточнені плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів.
   
   Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 р. за № 130/22662 (далі - Порядок № 1407), та Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 23.08.2012 р. № 938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 р. за № 1569/21881, визначені організаційні взаємовідносини між органами Казначейства, розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування бюджетних коштів з урахуванням вимог Кодексу та інших нормативно-правових актів, а також умови, за яких платіжні доручення не приймаються до виконання.
   
   Відповідно до Порядку № 1407 відкриті асигнування - це право, надане головним розпорядниками та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету підвідомчим установам (одержувачам бюджетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з урахуванням узятих на облік бюджетних зобов'язань. Відкриті асигнування забезпечуються ресурсами єдиного казначейського рахунка. Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідних бюджетних (фінансових) зобов'язань у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.
   
   При розрахунково-касовому обслуговуванні бюджетних коштів платежі здійснюються з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".
   
   Безпідставну відмову у проведенні платежу органами Казначейства визначено як порушення бюджетного законодавства (ст. 116 Кодексу).
   
   Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом (ст. 121 Кодексу).
   
   Крім того, органи Казначейства несуть відповідальність за недотримання порядку казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів. Керівники органів Казначейства несуть персональну відповідальність у разі вчинення ними порушення бюджетного законодавства та невиконання вимог щодо казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, встановлених Кодексом (ст. 123 Кодексу).
   
   Також, відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 22.06.2012 р. № 758 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 р. за № 1206/21518, у разі укладання договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування сторони можуть змінювати умови, передбачені зразком договору, та встановлювати інші, які не повинні суперечити законодавству України.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6178 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам