Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О внесении изменений в смету специального фонда бюджетного учреждения

О внесении изменений в смету специального фонда бюджетного учреждения   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.03.2013 р. № 17-08/548-6059
   
   Щодо внесення змін до кошторису спеціального фонду бюджетної установ
   
   Державна казначейська служба України (далi — Казначейство) розглянула лист <...> щодо внесення змiн до кошторису спецiального фонду бюджетної установи та у межах компетенцiї повiдомляє.
   
   Пунктом 16 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ» (далi — Порядок), зазначено, що у процесi складання та затвердження проектiв кошторисiв залишки бюджетних коштiв за спецiальним фондом кошторисiв не плануються.
   
   У процесi формування спецiального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здiйснюється з урахуванням норм, визначених пунктом 18 Порядку.
   
   Вiдповiдно до пункту 47 Порядку змiни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитiв iз загального фонду бюджету та плану спецiального фонду, плану використання бюджетних коштiв, помiсячного плану використання бюджетних коштiв вносяться, зокрема, у разi прийняття рiшення про перерозподiл видаткiв у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштiв за бюджетними програмами.
   
   Пунктом 49 Порядку та пунктом 3.9 Інструкцiї про складання i виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.01.2002 № 57, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 01.02.2002 за № 86/6374 (в редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.06.2004 № 386), зазначено, що установи мають право використовувати протягом поточного бюджетного перiоду залишки бюджетних коштiв, що утворилися на початок року на рахунках спецiального фонду, для здiйснення видаткiв бюджету або надання кредитiв з бюджету, передбачених у кошторисах на поточний рiк.
   
   Розпорядниками бюджетних коштiв вносяться змiни до спецiального фонду кошторису у частинi збiльшення надходжень та видаткiв у разi, коли обсяги власних надходжень спецiального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, врахованi пiд час затвердження вiдповiдного бюджету, з урахуванням залишкiв бюджетних коштiв на початок року. Змiни вносяться на пiдставi розрахункiв з вiдповiдним обґрунтуванням.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам