Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в части определения защищенных расходов бюджета и о проведении платежей

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в части определения защищенных расходов бюджета и о проведении платежей   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.09.2013 р. № 17-09/44-21364
   
   Щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині визначення захищених видатків бюджету та щодо проведення платежів

   Державна казначейська служба України на виконання доручення Міністра фінансів України <... > щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині визначення захищених видатків бюджету та щодо проведення платежів в межах компетенції повідомляє.
   
   Частиною 1 статті 55 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.
   
   Складовими частинами спеціального фонду бюджету є, у тому числі, видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ) (підпункт 3 частини 2 статті 13 Кодексу).
   
   Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно Бюджетним кодексом України та відповідними законами.
   
   Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше (частина 4 статті 23 Кодексу).
   
   Враховуючи вищезазначене, пропозиція щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині визначення захищених видатків бюджету як за загальним, та і за спеціальним фондом не підтримується.
   
   Стосовно здійснення платежів, повідомляємо таке.
   
   Відповідно до вимог статті 43 Бюджетного кодексу України при виконанні державного та місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів, яке, серед іншого, передбачає:
   
   - контроль здійснення бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями;
   
   - ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
   
   - здійснення інших операцій з бюджетними коштами.
   
   Казначейське обслуговування бюджетних коштів забезпечується на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку України.
   
   Пунктом 10.1 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 р. за № 1569/21881 (далі - наказ № 938), визначено, що органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків бюджетних коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування.
   
   Платіжні доручення подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги до заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за № 377/8976 (п. 10.3 наказу № 938).
   
   При проведенні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів органи Казначейства України в першу чергу забезпечують виконання платіжних доручень на виплату заробітної плати, стипендій, допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми та іншим незахищеним верствам населення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів тощо.
   
   Заступник Голови
Г. Лега

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам