Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О выдаче, обращении и учете финансовых казначейских векселей

О выдаче, обращении и учете финансовых казначейских векселей   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.02.2014 р. № 17-10/177-4304
   
   Щодо видачі, обігу і обліку фінансових казначейських векселів
   (Витяг)

   На виконання вимог Кабінету Міністрів України "Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів" від 21.08.2013 № 683 (далі - постанова № 683) самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України) та органам Казначейства України необхідно забезпечити видачу, обіг і облік фінансових казначейських векселів у наступному порядку.
   
   
Щодо формування реєстрів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості, та видачі фінансових казначейських векселів

   Структурні підрозділи (відповідальні працівники) з обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів управлінь (відділень) Державної казначейської служби України у районах, містах та районах у містах (далі - управління (відділення) Казначейства) на підставі отриманих від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів заяв формують Реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості (далі - Реєстр) за формою, передбаченою додатком 9 постанови № 683, і, разом із заявами, засобами електронного зв'язку та на паперових носіях щомісячно до 21 числа направляють головним управлінням Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства).
   
   Структурні підрозділи з обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Головних управлінь Казначейства на підставі отриманих від управлінь (відділень) Казначейства реєстрів та поданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, що ними обслуговуються, заяв формують Реєстри у форматах .doc та .xls, за формою, передбаченою додатком 9 постанови № 683, у програмному забезпеченні АС "Вексель", та засобами електронного зв'язку і на паперових носіях щомісячно до 22 числа направляють Департаменту обслуговування головних розпорядників коштів та інших клієнтів Казначейства України.
   
   Департамент обслуговування головних розпорядників коштів та інших клієнтів Казначейства України на підставі Реєстрів, отриманих від Головних управлінь Казначейства, та поданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, що ним обслуговуються, заяв формує Реєстр за формою, передбаченою додатком 9 постанови № 683, та направляє Міністерству фінансів України для затвердження.
   
   Відділ обслуговування державного боргу Казначейства України формує витяги з затвердженого Реєстру та направляє Департаменту обслуговування головних розпорядників коштів та інших клієнтів, Управлінню бухгалтерського обліку операцій державного бюджету Казначейства України та Головним управлінням Казначейства, які доводять цю інформацію до управлінь (відділень) Казначейства.
   
   Витяги з затвердженого реєстру є підставою для випуску фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
   Випуск фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості здійснюється Відділом обслуговування державного боргу Казначейства України та структурними підрозділами бухгалтерського обліку операцій державного бюджету Головних управлінь Казначейства шляхом автоматичного формування шаблонів бланків фінансових казначейських векселів в системі електронного обігу фінансових векселів, номінал яких становить 1/5 суми фактичної бюджетної заборгованості.
   
   У разі якщо сума векселя становить понад 1 млн. гривень, на вимогу першого векселедержателя, допускається її оформлення векселями з меншим номіналом без зміни строку платежу, шляхом введення відповідної інформації до системи електронного обігу фінансових векселів в ручному режимі.
   
   Департамент обслуговування головних розпорядників коштів та інших клієнтів Казначейства України та структурні підрозділи з обслуговування кошторисів розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів Головних управлінь звіряють інформацію, отриману від розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, які ним обслуговуються, з даними витягів з затвердженого реєстру, заявами і видають фінансові казначейські векселі.
   
   Видача фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється шляхом введення Департаментом обслуговування головних розпорядників коштів та інших клієнтів Казначейства України та структурними підрозділами з обслуговування кошторисів розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів Головних управлінь Казначейства відповідної інформації до системи електронного обігу фінансових векселів.
   
   Департамент обслуговування головних розпорядників коштів та інших клієнтів та структурні підрозділи обслуговування кошторисів розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів Головних управлінь формують Інформацію про видані фінансові казначейські векселі для погашення фактичної бюджетної заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, за формою, передбаченою у додатку 1* до листа, у форматі .xls та у день видачі векселів направляють Відділу обслуговування державного боргу Казначейства України, засобами електронного зв'язку і на паперових носіях.
   
   ____________
   * Не наводиться.
   
   Щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, Департамент обслуговування головних розпорядників коштів та інших клієнтів Казначейства України та Головні управління Казначейства подають до Відділу обслуговування державного боргу Казначейства України Інформацію про обсяг виданих фінансових казначейських векселів, терміни та обсяги їх сплати, за формою, встановленою додатком 1 до Порядку видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, затвердженого постановою № 683, у форматі .xls засобами електронного зв'язку і на паперових носіях.
   
   
Щодо обігу і обліку фінансових казначейських векселів

   <...>
   
   Для видачі, обігу і обліку фінансових казначейських векселів органи Казначейства України повинні здійснити наступні заходи.
   
   1. Відкрити розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством, бюджетні рахунки за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.
   
   2. Отримати від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на паперових та електронних носіях кошториси та плани використання бюджетних коштів, затверджені у порядку, встановленому законодавством.
   
   3. Надати розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів виписку з рахунків відкритих асигнувань за результатами попереднього операційного дня.
   
   4. Зареєструвати бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на суму фактичної бюджетної кредиторської заборгованості, оформленої фінансовими казначейськими векселями, на підставі Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів і відповідних підтвердних документів згідно з Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за № 419/20732.
   
   Підтвердні документи, надані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, перевіряються органом Казначейства протягом 1 операційного дня.
   
   Бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів обліковуються органами Казначейства в бухгалтерському обліку про виконання державного бюджету у загальновстановленому порядку.
   
   5. Після здійснення зазначених вище операцій органи Казначейства України здійснюють індосацію фінансових казначейських векселів, виданих для погашення фактичної бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
   
   6. На підставі інформації про проведену індосацію, отриману з системи електронного обігу фінансових векселів (додаток 2* до листа), органи Казначейства України формують меморіальні документи для відображення касових видатків у бухгалтерському обліку про виконання державного бюджету (підстава - меморіальний документ органу Казначейства України, сформований на підставі інформації про проведену індосацію).
   
   ____________
   * Не наводиться.
   
   <...
   
   Перший заступник Голови
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам