Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О зачислении на бухгалтерский учет объектов права интеллектуальной собственности

О зачислении на бухгалтерский учет объектов права интеллектуальной собственности   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.10.2013 р. № 17-08/206-26318
   
   Щодо зарахування на бухгалтерський облік об’єктів права інтелектуальної власності
   
   На виконання доручення першого заступника Міністра фінансів України <…> Державна казначейська служба України (далі — Казначейство України) розглянула лист <…> та в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Частиною першою статті 317 Господарського кодексу України встановлено, що будівництво об’єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи із завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб’єктами господарювання для інших суб’єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.
   
   Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем.
   
   У пункті 13 Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1084, визначено, що відповідно до законодавства одержана науково-технічна продукція з урахуванням висновків науково-технічної експертизи та результатів оцінки її відповідності сучасному рівню науково-технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної та інноваційної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності може передаватися суб’єктам господарювання (користувачам цієї продукції) для практичного застосування з додержанням прав та економічних інтересів держави, виконавців замовлення і власників майнових та особистих немайнових прав на об’єкти технологій і об’єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі виконання замовлення (зокрема, на об’єкти авторського права, промислової власності, селекційні здобутки, технологічні знання).
   
   Порядок та умови передачі і використання прав на науково-технічну продукцію визначаються договорами між замовником, виконавцем та користувачем цієї продукції.
   
   Якщо в результаті проведення науково-дослідних робіт виникають активи (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, запаси тощо), то такі активи оприбутковуються на відповідних субрахунках.
   
   Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначено Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (далі — План рахунків), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за № 1214/23746 (далі — наказ № 611).
   
   Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку бюджетних установ інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво визначено Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (далі - Положення), затвердженим наказом № 611.
   
   Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому законодавством (пункт 4.3 Положення).
   
   Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати на дослідження, підготовку і перепідготовку кадрів (пункт 4.6 Положення).
   
   Взяття на облік необоротних активів, які вводяться в експлуатацію після закінчення будівництва (виготовлення, розробки), проводиться на підставі первинного документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (виготовленням, розробкою) об’єкта установою, у кошторисі якої були закладені такі витрати. В документі вказується вартість збудованого (виготовленого, розробленого) необоротного активу, яка визначається на підставі даних бухгалтерського обліку (пункт 5.6 Положення).
   
   Відображення в бухгалтерському обліку операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями здійснюється бюджетними установами згідно з вимогами Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ (додаток 2 до Плану рахунків).
   
   Принагідно повідомляємо, що Порядок визначення оціночної вартості суб’єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік, затверджений наказом Фонду державного майна України від 13.12.2005 р. № 3162, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.04.2006 р. за № 479/12353, застосовується з метою проведення оцінки об’єктів права інтелектуальної власності, які перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, для визначення їх вартості за результатами інвентаризації та зарахування на бухгалтерський облік.
   
   Перший заступник Голови
О. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам