Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об аренде государственного имущества

Об аренде государственного имущества   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.07.2013 р. № 17-08/1283-14719
   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <...> i в межах компетенцiї повiдомляє.
   
   Статтею 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» вiд 10.04.92 № 2269-XII визначено, що оцiнка об’єкта оренди передує укладанню договору оренди.
   
   Вiдповiдно до абзацу 1 статтi 10 Закону України «Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi» вiд 12.07.2001 № 2658-III (далi — Закон) оцiнка майна проводиться на пiдставi договору мiж суб’єктом оцiночної дiяльностi — суб’єктом господарювання та замовником оцiнки або на пiдставi ухвали суду про призначення вiдповiдної експертизи щодо оцiнки майна.
   
   Замовниками оцiнки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних пiдставах або у яких майно перебуває на законних пiдставах, а також тi, якi замовляють оцiнку майна за дорученням зазначених осiб (абзац 2 статтi 11 Закону ).
   
   Згiдно пункту 16 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.2011 № 906 (далi — Порядок), конкурс на право оренди державного майна проводиться з використанням вiдкритостi пропонування розмiру орендної плати за принципом аукцiону.
   
   Однiєю з умов конкурсу на право оренди державного майна, визначених пунктом 5 Порядку, є компенсацiя переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцiнки об’єкта оренди, опублiкуванням оголошення про конкурс у вiдповiдних засобах масової iнформацiї (у разi вiдсутностi бюджетного фiнансування таких витрат).
   
   У разi надходження двох або бiльше пропозицiй, якi вiдповiдають умовам конкурсу, переможець визначається комiсiєю за критерiєм найбiльшої запропонованої орендної плати за перший/базовий мiсяць оренди iз застосуванням принципу аукцiону (пункт 19 Порядку ).
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам