Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении кассовых расходов при передаче некоторых назначений от одного главного распорядителя бюджетных средств к другому главному распорядителю бюджетных средств

Об отражении кассовых расходов при передаче некоторых назначений от одного главного распорядителя бюджетных средств к другому главному распорядителю бюджетных средств   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.12.2013 р. № 17-08/405-31769
   
   Щодо відображення касових видатків при передачі деяких призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів
   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <…> щодо відображення касових видатків при передачі <…> деяких призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів і в межах компетенції повідомляє.
   
   Частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України встановлено, що якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
   Механізм передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів і бюджету, передбачених частинами шостою, восьмою та дев’ятою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначений Порядком передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 18.
   
   Відповідно до абзацу 1 пункту 5.3 розділу V Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 р. за № 130/22662 (далі — Порядок), за умови прийняття головним розпорядником рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань або у разі помилково здійснених операцій головним розпорядником до Казначейства України подається лист з обґрунтуванням необхідності здійснення перерозподілу відкритих асигнувань та коригувальний розподіл на паперових та електронних носіях, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування.
   
   Для коригування касових видатків у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) чи переходу розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) на обслуговування до іншого органу Казначейства (внесення змін до мережі) орган Казначейства після отримання коригувальних розподілів на відкриття асигнувань, які передбачені в пункті 5.3 розділу 5 Порядку, здійснює коригування проведених з початку року касових видатків (п. 11.17 розділу XI Порядку).
   
   Перший заступник Голови
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам