Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в бухгалтерском учете безвозмездного получения материальных ценностей от органов местного самоуправления

Об отражении в бухгалтерском учете безвозмездного получения материальных ценностей от органов местного самоуправления   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.08.2006 р. N 3.4-04/2032-8234
   
   
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
   
   Управлінню Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі
   
   Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, обласним, Київському
   та Севастопольському міським фінансовим управлінням
   
   
Про відображення в бухгалтерському обліку безоплатного отримання матеріальних цінностей від органів місцевого самоврядування
   
   Державне казначейство України на численні звернення органів Державного казначейства України, розпорядників бюджетних коштів щодо відображення в бухгалтерському обліку безоплатного отримання матеріальних цінностей розпорядниками коштів державного бюджету від органів місцевого самоврядування роз'яснює наступне.
   
   Відображення на субрахунках бухгалтерського обліку та у формах фінансової звітності операцій з безоплатного отримання та передачі матеріальних цінностей проводиться у залежності від їх економічної суті.
   
   Такі операції можуть проводитися при переміщенні матеріальних цінностей від одного розпорядника бюджетних коштів до іншого в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому в установ, що передають матеріальні цінності, буде зменшення активів, а у тих, що отримують - збільшення активів.
   
   Розпорядники коштів державного бюджету можуть отримувати від сторонніх організацій гуманітарну допомогу, благодійні внески, гранти, дарунки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання". Такі операції відображаються у бухгалтерському обліку установи як доходи спеціального фонду. При цьому установами складається Довідка про надходження у натуральній формі, яка подається до органу Державного казначейства України до закінчення звітного періоду. Зазначені операції відображаються у обліку з урахуванням кошторисних призначень.
   
   За умови відсутності планових показників до кошторису вносяться зміни відповідно до чинного законодавства України.
   
   У випадках, коли розпорядника коштів державного бюджету визначають виконавцем програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідної області (району), видатки на її реалізацію мають передбачатися у рішенні про місцевий бюджет за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". При цьому розпорядники коштів державного бюджету отримують кошти на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
   
   Наведена у листі процедура безоплатного отримання матеріальних цінностей розпорядниками коштів державного бюджету від органів місцевого самоврядування не підпадає під жодну із наведених вище. Органами місцевого самоврядування відповідно до рішень рад, прийнятих на виконання Програм, придбаваються і передаються матеріальні цінності (спецавтотранспорт, комп'ютерна техніка тощо) розпорядникам коштів державного бюджету (Контрольно-ревізійні відділи, Управління праці та соціального захисту населення, Фінансові управління, Управління внутрішніх справ МВС України тощо). У органів місцевого самоврядування при придбанні матеріальних цінностей проводяться касові видатки та при оприбуткуванні цих цінностей відображаються фактичні видатки.
   
   На думку Державного казначейства України, придбані матеріальні цінності на виконання рішень відповідних рад, повинні обліковуватися органами місцевого самоврядування, які є виконавцями Програм. Матеріальні цінності, отримані розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету від органів місцевого самоврядування, можуть використовуватися ними у роботі, але при цьому їх необхідно обліковувати на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні".
   
   
   Перший заступник Голови
О. С. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам