Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в бухгалтерском учете органов казначейства и бюджетных организаций переходного этапа от открытия ассигнований погашения обязательств промежуточной модели

Об отражении в бухгалтерском учете органов казначейства и бюджетных организаций переходного этапа от открытия ассигнований погашения обязательств промежуточной модели   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.08.2006 р. N 3.4-04/1437-7680
   
   Про відображення в бухгалтерському обліку органів казначейства і бюджетних організацій перехідного етапу від відкриття асигнувань до погашення зобов'язань проміжної моделі
   
   З метою виконання наказів Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 166 "Про запровадження проміжної моделі переходу від відкриття асигнувань до погашення зобов'язань розпорядників (одержувачів) коштів" і від 30.06.2006 р. N 172 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 N 48", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2006 р. за N 870/12744, та Службового розпорядження Державного казначейства України від 27.07.2006 р. N 33 "Про запровадження проміжної моделі обліку відкритих асигнувань" щодо запровадження з 1 серпня 2006 року в усіх органах Державного казначейства проміжної моделі переходу від відкриття асигнувань до погашення зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Державне казначейство України повідомляє наступне.
   
   Відповідно до наведених вище нормативних документів в органах Державного казначейства розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відкрито рахунки 907 групи Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. N 119, за рахунками 9075 "Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів" та 9076 "Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів".
   
   На рахунках 907 групи в органах Державного казначейства обліковуватимуться асигнування, відкриті розпорядникам бюджетних коштів.
   
   Інформація про наявність відкритих асигнувань відображатиметься тільки на рахунках бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, а на субрахунках бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів - не відображатиметься.
   
   В межах залишків відкритих асигнувань, що обліковуються на рахунках 907 групи, розпорядники бюджетних коштів мають право погасити фінансові зобов'язання, зареєстровані ними в органах Державного казначейства.
   
   Відповідно до прийнятого рішення 1 серпня 2006 року залишки коштів з реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства, за балансовими рахунками 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету" та 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" були в автоматизованому режимі списані.
   
   У бухгалтерському обліку розпорядників бюджетних коштів зазначені операції відображаються із застосуванням субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.99 р. N 114 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за N 890/4183, відповідно за дебетом субрахунків 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи", 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду" та кредитом субрахунків 321 "Реєстраційні рахунки", 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду". Станом на 2 серпня 2006 року залишку коштів на балансових рахунках 3521 та 3522 не повинно бути.
   
   Починаючи з 2 серпня 2006 року, для проведення видатків, при наявності відкритих асигнувань та зареєстрованих юридичних та фінансових зобов'язань, розпорядники бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства платіжні доручення на погашення зобов'язань, оформлені відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. N 89 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за N 716/9315 (з урахуванням змін та доповнень, затверджених наказом Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 164, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.07.2006 р. за N 821/12695). Зобов'язання реєструються в органах Державного казначейства відповідно до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. N 136 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за N 1068/9667 (з урахуванням змін та доповнень, затверджених наказом Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 165, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 р. за N 811/12685).
   
   Операції з погашення зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів здійснюються з рахунків 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету" та 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету". Про проведені операції розпорядникам бюджетних коштів надається виписка з цих рахунків. За даними, які містяться у виписках із рахунків 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету" та 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", розпорядниками бюджетних коштів у бухгалтерському обліку проводяться такі записи. Суми отриманих коштів записуються за дебетом субрахунків 321 "Реєстраційні рахунки", 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду" та відповідно кредитом субрахунків 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи", 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду". Операції з перерахування коштів за товари, роботи та послуги відображаються за дебетом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" (675 "Розрахунки з іншими кредиторами") та кредитом субрахунків 321 "Реєстраційні рахунки", 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду".
   
   Інформація про відкриті асигнування та прийняті зобов'язання накопичується в Книзі обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань. Дані про отримані кошти відображаються в Картці аналітичного обліку отриманих асигнувань, а про проведені касові видатки - в Картці аналітичного обліку касових видатків. Форми книг та карток затверджені наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 р. N 100, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.10.2000 р. за N 747/4968.
   
   У формах фінансової звітності "Звіт про виконання загального фонду кошторису (N 2д, N 2м)" та "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (N 4-3д, 4-3м)" операції автоматичного списання коштів з рахунків відображаються у відповідних графах "Надійшло коштів за звітний період" та "Надійшло коштів", як зменшення надходжень. Наступні операції про надходження коштів та проведення касових видатків відображаються відповідно до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2006 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 30.03.2006 р. N 114 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2006 р. за N 447/12321.
   
   Кошти, що надходять на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, як повернення, за операціями, проведеними з цих рахунків, зараховуються на зазначені вище рахунки за 0000 КЕКВ.
   
   За операціями поточного року кошти зараховуються на відповідний КЕКВ, за яким проводились такі видатки, з подальшим зменшенням суми проведених касових видатків. В залежності від проведених операцій коригуються фактичні видатки і планові показники.
   
   За операціями, проведеними у минулих бюджетних періодах (дебіторська заборгованість), отримані кошти з 0000 КЕКВ спрямовуються в дохід державного бюджету. У випадках коли за операціями минулих бюджетних періодів обліковується дебіторська заборгованість, яка є джерелом погашення відповідної кредиторської заборгованості (нараховані та несплачені лікарняні), суми повернутих коштів спрямовуються на погашення такої кредиторської заборгованості.
   
   Розпорядники бюджетних коштів отримані кошти, за операціями минулих бюджетних періодів, у бухгалтерському обліку відображають проведення за дебетом субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки" та кредитом субрахунків 364 "Розрахунки з іншими дебіторами", 675 "Розрахунки з іншими кредиторами", 652 "Розрахунки із соціального страхування" тощо. При цьому, якщо за операціями минулих бюджетних періодів обліковується дебіторська та кредиторська заборгованості (нараховані лікарняні за дебетом субрахунку 652 та кредитом субрахунку 661), то, у разі надходження коштів від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, погашається дебіторська заборгованість і відповідно кредиторська заборгованість. Ці кошти не перераховуються в дохід бюджету. Отримані кошти за операціями, проведеними у попередніх бюджетних періодах, які підлягають перерахуванню в дохід бюджету, в бухгалтерському обліку відображаються записами за дебетом субрахунку 431 та кредитом субрахунку 321.
   
   За відновленими касовими видатками, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства України, розпорядники бюджетних коштів проводять видатки у загальновстановленому порядку.
   
   Заступник Голови
О. О. Чечуліна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам