Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в бухгалтерском учете отдельных операций по средствам, возвращенными АК АПБ "Украина"

Об отражении в бухгалтерском учете отдельных операций по средствам, возвращенными АК АПБ "Украина"   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.11.2004 р. N 07-04/2406-10510
   
   
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
   
   Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі
   
   Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, обласним, Київським
   та Севастопольським міським фінансовим управлінням
   
   
Щодо відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій за коштами, поверненими АК АПБ "Україна"
   
   Державне казначейство України на запити бюджетних установ та органів Державного казначейства України щодо відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності окремих операцій, пов'язаних з розблокуванням коштів та їх поверненням ліквідатором АК АПБ "Україна", повідомляє наступне.
   
   З метою дотримання вимог Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, у разі розблокування коштів з рахунків АК АПБ "Україна" вони мали бути повернуті на ті ж рахунки, на яких були заблоковані. З урахуванням цього принципу Державним казначейством України неодноразово надавались відповідні роз'яснення, зокрема, лист Державного казначейства України від 19.07.2004 N 07-06/1408-5987.
   
   Враховуючи тиск з боку уповноважених представників ліквідатора банку АК АПБ "Україна" на територіальні органи Державного казначейства щодо необхідності повернення зазначених коштів на один рахунок, Державним казначейством України з метою прискорення отримання коштів, заблокованих на рахунках в АК АПБ "Україна", тимчасово, як винятковий захід, було надано можливість відкривати рахунки на ім'я фінансових органів за балансовим рахунком 3922 "Інші рахунки фінансових органів" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів для зарахування розблокованих коштів, що належать місцевим бюджетам. Причому, передбачалося відкриття такого рахунку окремо для кожного бюджету (лист Державного казначейства України від 27.07.2004 N 07-06/1469-6312). Слід звернути увагу, що при надходженні коштів необхідно розглядати кожну операцію з урахуванням усіх особливостей.
   
   Згідно з пунктом 2.5 Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264, розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів коштів, а також інших клієнтів здійснюється органами Державного казначейства відповідно до умов договорів між органом Державного казначейства і власниками рахунків.
   
   Зважаючи на викладене та беручи до уваги, що рахунок 3922 "Інші рахунки фінансових органів" відкривається на ім'я фінансових органів, необхідно зазначити, що відповідальність за управління коштами на зазначеному рахунку несуть власники рахунків, тобто відповідні фінансові органи та органи місцевого самоврядування.
   
   Щодо відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій за коштами, які за рішенням уповноваженого ліквідатора АК АПБ "Україна" надходять з розблокованих рахунків на рахунки розпорядників бюджетних коштів, повідомляємо наступне.
   
   1. У разі повернення бюджетній установі коштів загального фонду бюджету, які були перераховані суб'єктам господарювання і заблоковані на рахунках АК АПБ "Україна" у 2001 році;
   
   - як погашення дебіторської заборгованості, що виникла в результаті попередньої оплати за товари, роботи, послуги, які не були поставлені (надані). Суми цих коштів повертаються до загального фонду бюджету.
   
   На суму повернутих банком коштів проводиться запис за дебетом субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки" та кредитом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами". При цьому записом за дебетом субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом" та кредитом субрахунку 642 "Інші розрахунки з бюджетом" бюджетною установою списується відповідна дебіторська заборгованість та вносяться зміни до форм фінансової звітності. При перерахуванні коштів у дохід державного бюджету проводиться запис за дебетом субрахунку 642 "Інші розрахунки з бюджетом" та кредитом субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки";
   
   - як оплата за придбані товари (роботи, послуги), які були поставлені (надані), кошти з рахунків бюджетних установ списані, проте до постачальника не надійшли.
   
   На суму отриманих коштів бухгалтерським проведенням дебет субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки" та кредит субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" поновлюється кредиторська заборгованість по відповідному суб'єкту господарської діяльності. У подальшому кошти спрямовуються на проведення розрахунків з кредитором, який не отримав кошти. У бухгалтерському обліку така операція відображається записом за дебетом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитом субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки";
   
   - як погашення кредиторської заборгованості за отримані товари (роботи, послуги), яка на момент надходження коштів вже погашена бюджетною установою.
   
   У таких випадках кредиторська заборгованість постачальнику повинна бути закрита та відповідно до чинного законодавства утвориться дебіторська заборгованість у розрахунках з АК АПБ "Україна".
   
   У бухгалтерському обліку такі операції відображаються наведеними вище записами.
   
   2. У разі повернення бюджетній установі залишків коштів загального фонду, що залишились невикористаними на момент їх заблокування у 2001 році на рахунках в АК АПБ "Україна", ці кошти зараховуються на реєстраційний рахунок установи і відносяться на зменшення бюджетних асигнувань поточного року. У бухгалтерському обліку такі операції відображаються записом за дебетом рахунку в казначействі та кредитом рахунку в банку. Надходження залишків коштів спеціального фонду зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок установи і відображаються як надходження доходів.
   
   3. При розблокуванні сум податків та платежів, які списані з рахунків, але не перераховані відділеннями банку АК АПБ "Україна" та не включені у звіт про виконання бюджетів як отримані доходи бюджетів - такі кошти перераховуються на відповідні рахунки по обліку доходів бюджетів. При цьому у разі повторної сплати платниками податків, органи Державного казначейства України на підставі висновків, наданих органами стягнення, здійснюють повернення коштів з відповідного рахунку по обліку доходів державного бюджету на користь платника у загальновстановленому порядку.
   
   Заступник Голови
О. О. Чечуліна

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам