Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об учете расходов на создание и техническую поддержку веб-сайта

Об учете расходов на создание и техническую поддержку веб-сайта   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.06.2014 р. N 17-05/560-13524
   
   Щодо обліку видатків на створення та технічну підтримку веб-сайту

   На виконання доручення Кабінету Міністрів України <...>, надісланого Міністерством фінансів України <...>, Державна казначейська служба України розглянула Ваше звернення <...> та в межах компетенції повідомляє.
   
   До питання 1.
   
   Згідно з підпунктом 7 підпункту 3.1.6 пункту 3.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 р. за N 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2012 р. N 754) (далі - Інструкція N 333), оплата послуг із створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових прав власності замовнику проводиться за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів".
   
   Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення: установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів), здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (підпункт 2.2.4 пункту 2.2 Інструкції N 333).
   
   До питання 2.
   
   Пунктом 4.3 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за N 1214/23746 (далі - наказ N 611), визначено, що нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому законодавством.
   
   На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об'єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості (пункт 4.4 Положення).
   
   Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів. Витрати, пов'язані з придбанням (створенням) таких об'єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом (пункт 4.5 Положення).
   
   Авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (додаток 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом N 611) (далі - План рахунків), обліковуються на субрахунку 121 "Авторські та суміжні з ними права".
   
   До питання 3.
   
   Пунктом 8.8 Положення визначено, що норми нарахування зносу та строки корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначаються, виходячи зі строку дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.
   
   До питань 4, 6.
   
   Статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
   
   Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
   
   Відображення в бухгалтерському обліку витрат, що можуть виникнути в процесі експлуатації web-сайтів/порталів та реклами сайту, здійснюється згідно з вимогами Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ (додаток 2 до Плану рахунків).
   
   До питання 5.
   
   Згідно з вимогами пункту 7.1 Положення зміна первісної (переоціненої) вартості необоротних активів проводиться у разі індексації їх первісної (переоціненої) вартості відповідно до законодавства, а також при добудівлі, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об'єктів та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування необоротних активів.
   
    Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам