Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно бухгалтерской службы бюджетного учреждения

Относительно бухгалтерской службы бюджетного учреждения   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.11.2014 р. N 17-10/1009-24827

   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <... > та в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   До питання 1. Щодо застосування вимог пункту 11 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 (далі - Типове положення).
   
   Відповідно до частини 3 статті 56 Бюджетного кодексу України завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах - головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України.
   
   На виконання зазначених вимог постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 затверджено Типове положення, яким встановлено вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня головного бухгалтера (особи, що претендує на посаду головного бухгалтера).
   
   З метою створення належних умов для організації бухгалтерського обліку у бюджетних установах такі вимоги розмежовано за рівнями бюджетних установ, а саме - бюджетні установи, яким підпорядковані інші бюджетні установи, бюджетні установи, яким не підпорядковані інші бюджетні установи, та бюджетні установи, в яких не утворюється бухгалтерська служба.
   
   Для вирішення проблеми добору керівників бухгалтерської служби у сільських, селищних радах, а також у бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, яким не підпорядковані інші бюджетні установи, або не утворюється бухгалтерська служба, постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2014 р. N 436 внесено зміни до Типового положення, в частині спрощення вимог до претендентів на заміщення зазначених посад.
   
   Враховуючи зазначене, під час погодження призначення претендентів на посаду головного бухгалтера (спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби) бюджетної установи слід керуватися відповідними підпунктами пункту 11 Типового положення.
   
   Зокрема, претенденти на заміщення посад головних бухгалтерів бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласних, районних, міських бюджетів та бюджетів районів у містах, повинні мати:
   
   - вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 N 1556-VII) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом), стаж роботи за фахом не менш як п'ять років, досвід роботи на керівних посадах не менше як три роки у разі, якщо особа претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи (підпункт 1 пункту 11 Типового положення);
   
   - вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 N 1556-VII) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом) та стаж роботи за фахом не менш як два роки у разі, якщо особа претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій не підпорядковані інші бюджетні установи (підпункт 31 пункту 11 Типового положення);
   
   - вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 N 1556-VII) або відповідного рівня вищої освіти за освітнім ступенем магістра, бакалавра, молодшого бакалавра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після набрання чинності зазначеним Законом) та стаж роботи за фахом не менш як один рік у разі, якщо особа претендує на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби бюджетної установи, якій не підпорядковані інші бюджетні установи, якщо у них не утворюється бухгалтерська служба (підпункт 32 пункту 11 Типового положення).
   
   До питання 2. Чи потребує погодження органом Казначейства призначення на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій не підпорядковані інші бюджетні установи, а також на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби бюджетної установи, в якій не утворюється бухгалтерська служба, претендента з числа військовослужбовців?
   
   Відповідно до пункту 9 Типового положення головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 11 Типового положення, керівником бюджетної установи за погодженням, зокрема, з органом Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи після погодження з керівником та головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником нижчого рівня коштів державного або місцевого бюджету.
   
   Порядок проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та регулювання питань, пов'язаних з проходженням такої служби під час виконання громадянами військового обов'язку в запасі, визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10.12.2008 N 1153/2008.
   
   Згідно з вимогами пункту 111 Типового положення призначення осіб з числа військовослужбовців на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій не підпорядковані інші бюджетні установи, а також на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби бюджетної установи, в якій не утворюється бухгалтерська служба, здійснюється з урахуванням відповідних положень про проходження військової служби громадянами України, затверджених Президентом України.
   
   Погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера керівником бюджетної установи здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном (абзац шостий пункту 9 Типового положення), який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21.02.2011 N 214 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 09.03.2011 за N 281/19019.
   
   Заступник Голови
   
Т. Грицун

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам